Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 12. 1992)


Skladba č. 15Arnoldo Ellerman

I. cena

Memoriál Guideli 1925

Mat 2. ťahomAutor dnešnej dvojťažky (* 1893, † 1969) bol argentínsky medzinárodný majster v kompozičnom šachu. Vytvoril viac než 3000 skladieb (takmer výlučne dvojťažiek), za ktoré dostal okolo 600 vyznamenaní, z toho 80 prvých cien. Pôsobil aj ako šachový redaktor, spisovateľ a medzinárodný rozhodca. V úlohe na diagrame by sa mal páčiť úvodník.

Kontrolná notácia: biely Kb8 Df1 Va5 Vd3 Sa8 Jb7 Pc7 f5 g3 (9), čierny Ke4 Db2 Va4 Sg1 Sh1 Pe3 (6), biely začne a po ľubovoľnej obrane čierneho dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 13 (Rossomacho): Zvodnosti 1.Kb1? hrozí 2.D:b5 mat, ale 1...Vd7! 1.Kc1? hrozí 2.Vb3 mat, ale 1...Sg8! Rieši 1.Sh4 hrozí 2.Se1 mat, 1...Jc4 2.D:b5 mat, 1...Je4 2.Vb3 mat, 1...V:c6+ 2.J:c6 mat, 1...S:d3+ 2.J:d3 mat. Vo zvodnostiach sa biely neúspešne pokúša rozviazať jednu z dvoch svojich zviazaných figúr. V riešení rozhoduje paradoxné rozviazanie čierneho kameňa. Zámena funkcie ťahu bieleho po rôznej obrane čierneho. Ing. Pastorek, Bratislava: Hrozby vo zvodnosti sú v riešení matmi – hrozbový paradox. Pekný úvodník – strelec odviaže jazdca hrajúceho v riešení. J. Tomanička, Dubnica nad Váhom: Dobrý úvodník a ešte krajšie maty. A. Špánik, Rajec: Biely strelec uvoľňuje z väzby čierneho jazdca, aby ho prinútil poskytnúť tú istú "službu" bielej dáme a veži. Skvelá myšlienka i jej realizácia. A. Turiak, Žilina: Pokus prekryť šach z e1 viazne na zrušení väzby vlastnou figúrou. –km–


Vzad <<  >> Vpred