Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 12. 1992)


Skladba č. 16

 

Biely vyhráPri diagrame poslednej štúdie našej súťaže riešiteľov zámerne neuvádzame autora ani miesto a dátum uverejnenia, urobíme tak pri riešení. Po predchádzajúcich dvoch jednoduchších štúdiách očakávame, že pri riešení tejto výhrovky stúpne spotreba energie u ašpirantov na vyššie ceny.

Kontrolná notácia: biely Kg1 Sa6 Jb5 Pa2 e5 f2 g7 (7), čierny Kh3 Pb2 b3 e6 g2 h5 (6), biely začne a vynúti výhru. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 14 (Rudenko a Lošinskij): Štyri pokusy 1.D:b4? D:b4!, 1.D:c6+? Jb:c6!, 1.Dd3+? J:d3!, 1.Dd5+? Jb:d5!, rieši 1.Sa2 hrozí 2.Sb1+. Štyri tematické varianty 1...Da6 2.D:b4+, 1...D:a2 (Db3) 2.D:c6+, 1...Da4 2.Dd3+, 1...D:c3 2.Dd5+ a dva doplnkové 1...S:e3 2.D:e5+, 1...f4 2.Dg6+. Spoločným menovateľom vyvrátení pokusov je pokrytie poľa d6 čiernou dámou (vkľúčenie). V riešení ide už o cyklické vylučovanie 3 zo 4 duálov. Prekrásny kolotoč oboch najsilnejších figúr súperov! Ing. Pastorek, Bratislava: Opäť pekná, zaujímavá (ale ťažká) úloha! Pre riešiteľov a zvlášť pre vedúcich peletón sa predkladajú čoraz ťažšie úlohy: J. Nízky, Žilina: Najefektívnejší variant je 1...S:e3. M. Svrček ml., Martin: Krásny, dlhý obetný úvodník. V tejto úlohe prvé husle hrala biela dáma. Ing. Karel, Praha: Pekná klasická úloha s řešitelsky zaujímavými náměty. M. Dobeš, Žilina: Náročná, ale pekná skladba. Po všetkých obranách čierneho biely obetuje dámu a dá mat. Ing. Formánek, Bratislava: Duchaplný súboj dám na tému "Räumungsopfer" ("uvoľňujúca obeť"). Ako sme už pri uverejnení tejto úlohy upozornili, za neuvedenie niektorého z vyššie uvedených variantov sme strhli body. Stalo sa tak aj u väčšiny z vedúcej skupiny riešiteľov. –km–


Vzad <<  >> Vpred