Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 1. 1993)


Skladba č. 18Robert Burger

II. cena

Neue Zürcher Zeitung 1980–81

Mat 3. ťahomPokračujeme v náročnom trende a ponúkame našim riešiteľom bonbónik v podobe trojťažky, ktorá získala vysoké umiestnenie v dvojročnej švajčiarskej súťaži.

Kontrolná notácia: biely Ka2 Dc2 Vc5 Vf1 Jc4 Je4 Pb4 d2 f4 g2 (10), čierny Kd4 Vf2 Vf6 Ja4 Pa3 b5 b7 c6 g3 g4 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní.

Riešenie problému č. 16 (A. V. Kovalenko, Ukrajina, uverejnené v "64" v roku 1936, 4. pochvalná zmienka): 1.Ja3 b:a2 2.Sd3 a1D+ 3.Sb1 h4! 4.g8S (4.g8D? D:b1+ 5.J:b1 pat) 4...Kg4 5.S:e6+ Kf3! 6.Sd5+ (6.Sea2? h3 a biely jazdec nepríde včas, remíza) 6...K~ 7.Sda2 a vyhrá. Je zaujímavé, že ani sám autor ani autori zborníka (vyšiel takmer po 20 rokoch od jej vzniku), z ktorého sme ju vybrali, nenašli silný 5. ťah čierneho kráľa na f3, po ktorom ešte musí biely získať tempo šachom a až potom zavrieť čiernu dámu. Niektorí naši riešitelia tento ťah nenašli, ďalší nenašli patový pokus 3...h4 a tiež prišli o body. Takisto aj tí, ktorí uvádzali už v druhom ťahu čierneho 2...h4. Na to si totiž biely môže vybrať ako vyhrať: 3.Sb1 alebo g8S s prechodom do hlavného tematického variantu, alebo stratiť ťah (odovzdať tempo čiernemu) 3.Sc2 (Se4, Sg6, Sh7) a1D+ 4.Sb1 a teraz ťahá čierny 4...Kg4 5.g8D(+), alebo 4...D:a3 5.g8D Df3 6.D:e6+ Dg4 7.D:g4+ K:g4 8.e6, alebo K:g2 a v oboch prípadoch biely vyhrá. M. Slávik, Žilina: Spútanie čiernej dámy 2 strelcami je veľmi pôsobivé. I. Hanus, Košice: Veľmi pekné. Ing. Formánek, Bratislava: Pekná ukážka spojenia dvoch tém: Premeny pešiaka na slabšiu figúru a blokády. Maximálny počet 45 bodov po 16 problémoch už majú len 3 riešitelia: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Igor Hanus z Košíc a Branislav Tóth zo Žiliny. –km–


Vzad <<  >> Vpred