Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 1. 1993)


Skladba č. 17Samuel Loyd

La Stretegia 1867

Mat 2. ťahomPo náročnej štúdii pokračujeme na prahu nového roku oddychovejšou úlohou od snáď najznámejšieho skladateľa všetkých čias. Zložil vyše 800 skladieb širokého záberu, prevládali však trojťažky. Mal veľmi originálne a nekonvenčné nápady s vtipnými pointami. Jeho talent prerazil aj v oblasti rôznych hádaniek, matematických i mechanických hlavolamov, ktoré boli aj patentované.

Kontrolná notácia: biely Ke3 Dd4 Vf8 Vh5 Sa3 Jb7 Pg5 (7), čierny Ke6 Pd6 f7 (3), biely začne a po ľubovoľnej obrane čierneho dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 15 (Ellerman): 1.Vd7 hrozí 2.Df4 mat, 1...Dd4 2.Dd6 mat, 1...De5 2.Jc5 mat, 1...Df2, Dh8+ 2.Jd8 mat, 1...D:b7+ 2.S:b7 mat, 1...Sf3 2.Dd3 mat, 1...Sf2 2.D:h1 mat, 1...Vd4 2.Ve7 mat. Najznámejšia autorova dvojťažka. Komentár pripojili tentoraz len dvaja riešitelia z Bratislavy. Ing. Formánek: Klasická strategická dvojťažka. Ing. Pastorek: Výber úloh do riešiteľskej súťaže je veľmi zaujímavý. –km–


Vzad <<  >> Vpred