Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 2. 1993)


Skladba č. 19Byron Zappas

I. cena

Arguelles 1980

Mat 2. ťahomGrécky medzinárodný majster v kompozičnom šachu (* 1927) má na svojom konte vyše 600 skladieb hlavne dvojťažiek, trojťažiek a samomatov, za ktoré získal okolo 170 vyznamenaní (68 cien). Z jeho bohatej tvorby sme vybrali najvyššie umiestnenú dvojťažku zo španielskeho turnaja, ktorá nevyniká množstvom variantov v riešení, ale je interesantná bohatstvom pokusov.

Kontrolná notácia: biely Kg8 Dd8 Va5 Vc6 Sg3 Sh5 Jc4 Je6 Pc3 d2 (10), čierny Ke4 Db1 Va7 Sf6 Jc7 Pa6 b2 e2 g7 h6 (10), biely začne a po ľubovoľnej obrane čierneho dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník a nový Cieľ, Dolný val 3, P. O. Box C–61, 010 01 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 17 (Loyd): Zdanlivé hry 1...f5, Ke7, Kd7 2.D:d6 mat, 1...Kf5 2.De4 mat, rieši 1.Dg4+ f5 2.g:f6 mat, 1...Ke7 2.S:d6 mat, 1...Kf5 2.De4 mat. Historicky prvá zámena troch hier. Zriedkavý úvodník u tohto originálneho autora vôbec neprekvapuje. Pohľady našich riešiteľov: J. Nízky, Žilina: Ľahké bolo objaviť, že v úvodníku treba obsadiť – či ubrať pole d7, ale chvíľu trvalo, kým som prišiel na to, že to ide šachovaním, čo nie je zvyčajné. M. Svrček ml., Martin: Názorný príklad užitočného brania mimochodom. M. Dobeš, Žilina: Typická "Loydovka". B. Formánek, Bratislava: Jeden z "trikov" Sama Loyda. –km–


Vzad <<  >> Vpred