Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 3. 1993)


Skladba č. 21Leonid Kubbel

cena

Šachmaty 1924

Mat 2. ťahomRuský majster šachovej kompozície (* 1891 v Lotyšsku, † 1942) bol stredný (a najlepší) z troch bratov, ktorí sa tiež venovali tomuto druhu umenia. Prvotinu uverejnil už ako 11–ročný!

Bol veľmi usilovný autor, zložil 2784 skladieb rôznych žánrov a škôl (štúdií, dvoj–, troj– a mnohoťažiek, exoproblémov), za ktoré dostal vyše 500 vyznamenaní (120 prvých cien). Bol jedným z najvýznamnejších svetových šachových skladateľov, jeho tvorba mala veľký vplyv na rozvoj tohto žánru vo svete. Napísal dve knihy o štúdiách, bol aj redaktorom.

Dojmy, o ktoré sa s nami podelíte pri riešení ukážky z autorových dvojťažiek, zverejníme.

Kontrolná notácia: biely Ke1 De4 Va6 Sb6 Jc3 Pa5 g4 (7), čierny Kd6 Vh5 Pb5 f4 h3 h6 (6), biely začne a po ľubovoľnej obrane čierneho dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník a nový Cieľ, Dolný val 3, P. O. Box C–61, 010 01 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 19 (Zappas): Päť pokusov 1.Je3? Da2!, 1.Jd4? Df1!, 1.Jf4? S:c3!, 1.S:e2? Jb5!, 1.Sg4? S:d8!, rieši 1.Je5 hrozí 2.Sg6 mat, 1...Df1 2.Dd3 mat, 1...S:e5 2.V:e5 mat. Pozoruhodný cyklus prvých ťahov a hrozieb. Očami našich riešiteľov – J. Nízky, Žilina: Ak človek nezbadá jedinú z toľkých prekážok (obrán na množstvo pokusov), potkne sa a 2 body sú hneď v ťahu. Ing. Karel, Praha: Těch svůdností bylo opravdu mnoho, skoro každý tah bílého, ani nešly spočítat. A proto i tato úloha byla řešitelsky náročná. Možná by bylo vhodné obtížnost ubrat. –km–


Vzad <<  >> Vpred