Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 3. 1993)


Skladba č. 22Hrvoje Bartolović

II. cena

Schwalbe 1961

Mat 2. ťahomNa diagrame je naozaj veľmi obsažná úloha, pozorne treba preskúmať všetky odťahy bielych veží, pričom iba jeden jediný je ten správny! Podeľte sa s nami o svoje dojmy z riešenia tejto práce. Úlohu vytvoril juhoslovanský veľmajster (* 1932) a tiež medzinárodný rozhodca, autor vyše tisícky problémov prevažne dvojťahových, z ktorých viac ako polovica bola vyznamenaných.

Kontrolná notácia: biely Ka1 Dg6 Ve4 Vf5 Jc5 Jf1 Sg8 Ph3 (8), čierny Kc2 Dg3 Va7 Vc1 Jb1 Jd1 Sa4 Se1 Pa3 b4 c3 d2 e7 f3 g4 (15), biely začne a po ľubovoľnej obrane čierneho dá svojim druhým ťahom mat. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník a nový Cieľ, Dolný val 3, P. O. Box C–61, 010 01 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 20 (Bednár): Ako nás upozornil Ing. Formánek z Bratislavy, úloha získala v dvojročnej súťaži Pravdy 1. čestné uznanie. Rieši 1.Sb7 hrozí 2.Df3+ K:f3+, Kd3+ 3.Jd4, Sf4 mat, 1...V:b7 2.Dg4+ Kd5, Kd3 3.Df3, Dc4 mat, 1...Kd3+ 2.J:b4+ c:b4 3.Db5 mat, 1...d5 2.Dg4+ Kd3 3.De5 mat. Výborný úvodník a živý ostrý duel. Z pera riešiteľov tejto trojťažky: Ing. Pastorek, Bratislava: Veľmi pekná úloha! M. Svrček ml., Martin: Pôsobivé varianty.

M. Slávik, Žilina: Chcel by som aj touto cestou vyjadriť svoj smútok nad stratou nášho šachového priateľa Stanka Matasa (desaťročia jeden z najlepších šachistov Žiliny), ktorý nás tak nečakane opustil navždy, nepočkajúc ani na polstovku rokov – ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE! – redaktori tejto rubriky. –km–


Vzad <<  >> Vpred