Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 4. 1993)


Skladba č. 24Comins Mansfield

5. pochvalná zmienka

Szachy 1977

Mat 2. ťahomDostali sme sa k poslednej úlohe súťaže riešiteľov. Vybrali sme skladbu anglického veľmajstra (* 1896, † 1984). Zložil cez 1300 problémov, takmer všetko dvojťažiek, pôsobil aj ako medzinárodný rozhodca a vysoký funkcionár FIDE. Redigoval rubriku dvojťažiek v The Problemist, napísal jednu knihu.

Kontrolná notácia: biely Kh6 Da8 Vb3 Vg2 Sh1 Sh2 Jc4 Jf2 Pe5 (9), čierny Kf3 Dc1 Va6 Ve1 Sb8 Jg1 Pa7 c2 c6 e2 e3 h3 (12), biely začne a po ľubovoľnej obrane čierneho dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník a nový Cieľ, Dolný val 3, P. O. Box C–61, 010 01 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese. Vo vlastnom záujme dodržte zasielaciu lehotu. Riešenie posledných dvoch problémov a vyhodnotenie poradia uverejníme o 4 týždne.

Riešenie problému č. 22 (Bartolović): Pokusy 1.Vff4? g:h3!, 1.Vfe5? Va6!, 1.Vee5? Vd7!, 1.Vef4? f2! a 1.Vf6? e:f6!, na množstvo ostatných pokusov stačí 1...Dd6! Rieši 1.Vd4 hrozí 2.Vf~ mat, 1...Sd7, Sb5 2.Sb3 mat, 1...Jd~ 2.Je3 mat. Bohaté využitie polobatérie bielych veží, ktoré si v pokusoch na polia e5 a f4 navzájom prekážajú. Niektorí riešitelia veru v labyrinte pokusov zablúdili a nenašli to správne riešenie. Čo hovoria úspešní riešitelia? J. Nízky, Žilina: Len, len, že som nenaletel na zvodnosť. Obrovské množstvo nájdených variantov ma uisťuje, že som riešil správne, ale ani tak nemám istotu, či som uviedol všetky varianty. M. Svrček ml., Martin: Pestré duo bielych veží. Ing. Formánek, Bratislava: Úloha ako stvorená pre riešiteľskú súťaž. Poradie na čele po 22. probléme: 1.–3. B. Tóth, Ing. Holubec, I. Bandžuch 59 bodov, 4. Ing. Pastorek 58, 5.–6. Ing. Formánek, M. Slávik 57, 7.–9. I. Hanus, Ing. Lupták, M. Svrček 56, 10.–11. M. Ondruš, M. Dobeš 54, 12. M. Červenka 53, 13.–14. P. Mokáň, A. Špánik 51. –km–


Vzad <<  >> Vpred