Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 3. 1993)


Skladba č. 23Miroslav Havel

233 Čas 1. 1. 1922

Mat 3. ťahomDostali sme sa takmer na koniec riešiteľskej súťaže. Poslednú v rámci trojťažiek zložil český majster (* 1881, † 1958) vlastným menom Miroslav Košťál, medzinárodný rozhodca a činorodý kompozičný funkcionár niekdajšieho Československa. Bol jedným z najvýznamnejších skladateľov českej školy úlohovej, ktorá kládla dôraz na modelové maty, echo a konštrukciu. Za 60 rokov svojej skladateľskej tvorby stihol vytvoriť takmer dve tisícky prác, najmä trojťažiek, ale aj mnohoťažiek a štúdií. Kvalita jeho prác by podľa súčasných noriem viedla k udeleniu veľmajstra. Získal 71 prvých, 141 ďalších cien a 143 iných vyznamenaní. Bol aj redaktorom a autorom kompozičnej knihy.

Kontrolná notácia: biely Ke1 Dh8 Va1 Vf7 Sg8 Pa4 b2 c2 f2 f3 g4 h2 (12), čierny Ke8 Va8 Sa7 Pb6 c5 c7 d7 f6 g6 g7 h7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník a nový Cieľ, Dolný val 3, P. O. Box C–61, 010 01 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 21 (Kubbel): 1.Dh7 hrozí 2.Sd4 mat, 1...Vc5 2.Sc7 mat, 1...Ve5+ 2.Se3 mat a doplnkový variant 1...Ke5 2.De7 mat. Esteticky pôsobiace modelové maty po blokovaniach polí c5, e5. Z pera našich riešiteľov: J. Nízky, Žilina: Ľahký, oddychový problém, ktorý možno vyriešiť bez šachovnice za necelú minútu, aj pritom badať jemnosť konštrukcie. M. Svrček ml., Martin: Čierny kráľ mal pred úvodníkom jedno voľné pole, po úvodníku tri voľné polia – skvelé, je to práca z dielne mimoriadne nadaného skladateľa. J. Tomanička, Dubnica nad Váhom: Pekná skladba, ktorá má pekný úvodník aj maty. Súťaž je veľmi dobrá a škoda, že už končí. Boli uvedené naozaj pekné skladby. –km–


Vzad <<  >> Vpred