Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 5. 1993)


Výsledok šachovej riešiteľskej súťaže 1992–93

Riešenie problému č. 23 (Havel): Spätné ťahy (alebo tzv. dôkazová partia zo základnej pozície) napr. 1...b7–b6 2.a3–a4 Sb6–a7 3.e2:f3 Vc3/Jd2–f3(+) 4.a2–a3 Sa5–b6 5.g3–g4 ukazujú, že Vh1 sa mohla dostať na f7 len cez pole e1 (biely kráľ už ťahal), resp. ... 4...Kd8–e8 5.Ve7–f7 (čierny kráľ už ťahal). Resumé – ak môže biely urobiť rošádu, nesmie ju spraviť čierny a naopak. Zvodnosti 1.V:g7?, D:g7? ale 1...0-0-0!, rieši 1.0-0-0 a proti hrozbám 2.V1:d7, Ve1+ niet obrany. Prekvapujúco túto retrográdnu pascu zvládlo až 11 riešiteľov: A. Špánik, Rajec: Pekná retrospektívna skladba, no stála ma viac potu ako všetky doterajšie úlohy dohromady. Ing. Formánek, Bratislava: Pre bežných riešiteľov bude problém veľmi náročný,... a je veľmi prekvapujúce, že jeho autorom bol Havel, ktorý sa inak retroproblémami nezaoberal. M. Slávik, Žilina: Je to jeden z najkrajších a najťažších šachových problémov, s ktorým som sa stretol. Veľmi si vážim majstrovstvo autora a redakcii som povďačný za uverejnené problémy v súťaži.

Riešenie problému č. 24 (Mansfield): 1.Vb7 hrozí 2.Vf7 mat. 1...c5+, e:f2+ 2.Vb6, Vg5 mat a doplnky 1...Sc7, S:e5 2.Df8, J:e5 mat. Veľkolepý úvodník zdanlivo blokujúci bielu dámu a uvoľňujúci duo čiernych pešiakov. M. Svrček ml., Martin: Sympatický úvodník umožnil čiernemu ťahy 1...c5+ po rade a 1...e:f2+ po diagonále. Ing. Formánek, Bratislava: Úloha má tri zdanlivé hry 1...Dd1, Da3, Va3 2.V:e3, Jd2, D:c6 mat, ktoré sa po výbornom úvodníku dokonale "transformujú". M. Slávik, Žilina: Elegantný úvodník. A. Špánik, Rajec: Pekná čistá skladba. Na záver dvaja riešitelia. P. Mokáň, Žilina: Veže úradujú za pomoci všetkých figúr. Ďakujeme za šachové oživenie v Žiline a za výbornú organizáciu súťaže. K. Henc, Brno: Úlohy vašej súťaže sa mi páčili.

Na viaceré otázky na bodovanie štúdie č. 16 odpovedáme, že väčšina za ňu získala 2 body a Ing. Formánek 3 body.

Predbežný výsledok: V súťaži bolo možné získať 64 bodov (symbolické, nie?) a to sa podarilo trom z vás. Pri rovnakom počte bodov sme spočítali výšku cien a rovnomerne podelili. 1.–3. cena Imrich Bandžuch (Spišská Nová Ves), Ing. Jozef Holubec (Košice) a Branislav Tóth (Žilina) po 530,– Sk, 4.–5. cena – 62b Doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc. (Bratislava) a Milan Slávik (Žilina) po 250,– Sk, 7.–11. cena – 58b Marian Červenka (Bratislava), Igor Hanus (Košice), Ing. Juraj Lupták (Nová Dubnica), Ing. Karol Pastorek (Bratislava) a Milan Svrček ml. (Martin) po 90,– Sk.

Z ostatných, ktorí správne vyriešili aspoň 5 problémov, sme vyžrebovali 9 výhercov po 50,– Sk: M. Dobeš (Žilina), A. Špánik (Rajec) po 56b, P. Mokáň (Žilina) 53b, J. Nízky (Žilina) 51b, M. Kudla (Žilina) 32b, J. Tomanička (Dubnica nad Váhom) 23b, Ing. J. Karel (Praha), J. Zamboj (Prievidza) po 19b a K. Henc (Brno) 10b. Bodové zisky ďalších: A. Turiak (Žilina) 44b, J. Skubák (Topoľčany) 43b, RNDr. D. Zbihlej (Žilina) 41b, Doc. Ing. J. Dulla (Martin) 32b, M. Zamboj (Prievidza) 19b, ostatní najviac 2b. Prípadné námietky posielajte do 5 dní spolu s vlastným hodnotením riešení jednotlivých problémov. Ďakujeme všetkým za účasť a skutočne solídne riešiteľské výkony! –km–


Vzad <<  >> Vpred