Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 2. 1993)


Skladba č. 20Milan Bednár

Pravda 16. 5. 1986

Mat 3. ťahomAutor predposlednej trojťažky riešiteľskej súťaže (* 1956) pôsobí v Kurime v regióne Bardejova. Začínal v známej rubrike Pravdy, odkiaľ je aj dnešná úloha. Zložil vyše stovky originálov hlavne dvojťažiek. Viedol aj šachové rubriky. Skladba na diagrame s okrúhlym číslom má jemný úvodník.

Kontrolná notácia: biely Kh4 Dh5 Sa6 Se3 Ja3 Jc6 Pd2 (7), čierny Ke4 Vb4 Vd8 Jc1 Pc5 d6 e6 f7 h3 h6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník a nový Cieľ, Dolný val 3, P. O. Box C–61, 010 01 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese. Osvedčilo sa zopakovať skrátené predchádzajúce riešenie.

Riešenie problému č. 18 (Burger): 1.Je3? hrozí 2.Vc4+, 1...V2:f4 2.J:g3, 1...V6:f4 2.Jg5, ale hlavne 1...Jc3! Rieši 1.Jb6 hrozí 2.Vc4+, 1...V2:f4 2.Jg5, 1...V6:f4 2.J:g3, 1...Jc3+ 2.D:c3+ a doplnkové varianty 1...J:c5, V:d2 2.J:c5, D:d2+, 1...J:b6(b2) 2.Dc3+, J:g3, Jg5 alebo J:f6 – nezávažné duály. Tiché druhé ťahy bieleho a tiež recipročná zámena druhých ťahov medzi zvodnosťou a riešením. Názory našich riešiteľov: M. Slávik, Žilina: "V porovnaní s postavením diagramu majú dve tempové hry v riešení moment prekvapenia." Ing. Formánek z Bratislavy sa ešte vrátil k ostatnej štúdii: "Plný počet bodov dostali riešitelia štúdie 16, ktorí objavili nepodstatné predĺženie obsahu o 1 ťah – každopádne ako povedal Čapek: "Spravodlivosť mnoho radosti neprináša."

Nám neostáva iné, len dať za pravdu Čapkovi a dodať, že sme tak ocenili ostražitosť bieleho strelca pri poslednej nástrahe, keď sa zdalo, že súper je už bezmocný. Dodatočne oznamujeme, že aj Ing. Holubec z Košíc správne vyriešil vyššie spomenutú štúdiu.

Plný počet 50 bodov po 18 problémoch dosiahli: I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Ing. Holubec z Košíc a Branislav Tóth zo Žiliny. –km–


Vzad <<  >> Vpred