Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 11. 1992)


Skladba č. 13Jakov Rossomacho

III. cena

Šachmaty 1981

Mat 2. ťahomDo druhej polovice dlhodobej súťaže riešiteľov vstupujeme dvojťažkou, v ktorej sú biela dáma a veža vo väzbe. Zvodnosti a riešenie sú založené na odviazaní rôznych figúr.

Kontrolná notácia: biely Kc2 Dc6 Va1 Vd3 Se7 Se8 Ja5 Jb2 Pd4 (9), čierny Kb4 Vc8 Vd8 Sh7 Jd6 Pb5 e3 (7), biely začne a dá po ľubovoľnom ťahu čierneho mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 11 (Valuška): Zdanlivé hry 1...D:d2 2.V:b5 mat, 1...J:d3 2.J:d3 mat, 1...V:g6+ 2.J4:g6 mat, 1...Vf5 2.Jc6 mat, 1...Jd6 2.S:d6 mat, 1...Se6 2.V:e6 mat. Rieši 1.Je6 hrozí 2.Df4 mat, 1...D:d2 2.D:d4 mat, 1...J:d3 2.D:e2 mat, 1...V:g6+ 2.J:g6 mat, 1...Vf5(g4) 2.D:f5 mat, 1...Jd6 2.D:f6 mat, 1...S:e6 2.Jc6 mat. Priama zámena šiestich matov Z–26–6.11. J. Tomanička, Dubnica nad Váhom: Výborná skladba, ktorá má pekný úvodník, zaujímavé varianty a maty. M. Svrček ml., Martin: Pestrosť variantov v zdanlivých hrách i v riešení. Ing. Pastorek, Bratislava: Ozaj pekná šesťnásobná zámena matov. Po viacerých schôdzkach skladateľov mesta i okolia bol 13. 10. 1992 založený Klub Pongrácz – priateľov kompozičného šachu Považia. Zatiaľ má 8 členov, polovicu zo Žiliny – Ing. Kekely, R. Meliš, J. Nízky a Ing. Salai, Ing. Brabec z Bratislavy, ktorý v Žiline pracuje, L. Salai a M. Svrček ml. z Martina a Ing. Lupták, Nová Dubnica. A. Pongrácz sa narodil v Nededzi a bol prvým slovenským šachovým skladateľom. Schôdzky budú raz za mesiac. –km–


Vzad <<  >> Vpred