Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.9.1970)


Problém č. 384 – originál

Emil Bista, Tvrdošín

Mat 2. ťahom


Problém č. 385 – originál

Peter Durst, Levoča

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 384 biely Kh1 Da6 Sb7 Sd6 Jc1 Jc4 Pb4 d2 f2 (9 kameňov), čierny Kd4 Dc8 Vh3 Sg8 Sh8 Je1 Pe4 g4 h2 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 385 b. Kf7 Dc2 Sa2 Sb4 Je6 Jh6 Pg2 (7), č. Ke5 Ve3 Vh3 Sa3 Je7 Jh2 Pb2 b5 b6 f6 h4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autor č. 384 sa vracia do "problémovej arény" po dlhšom študijnom odmlčaní a zdá sa, že bude dobrotu posilou. Jeho skladba obsahuje 3 zdanlivé hry (keby začínal čierny): 1...Vd3 2.Je2 mat, 1...De8 2.Sc5 mat, 1...Se5 2.S:e5 mat, po úvodníku sa všetko celkom zmení. Aj veľmi mladý P. Durst úspešne napreduje a v č. 385 sa mu podarilo vytvoriť zámenu troch matov (zdanlivé hry 1...Ve4, Jf3, Jc6 2.Dc7, Jg4, Df5 mat). Riešenia oboch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. O podmienkach dlhodobej riešiteľskej súťaže sme písali v predchádzajúcich rubrikách.

Riešenie problému č. 375 (Hlinka) z 31. júla: Zdanlivá hra 1...g6 2.D:h6 mat, úvodník 1.Sd4 tempo (nič nehrozí) a štyri varianty 1...Kh8 2.D:h6 mat (mat s väzbou pešiaka, vzhľadom na zdanlivú hru zámena obrany), 1...g6 2.Dd7 mat (zámena matu), 1...g5 2.Df5 mat (tzv. modelový, lebo všetky polia okolo kráľa sú kryté jediným spôsobom), 1...h5 2.D:h5 mat, 1...Kg6 2.Df5 mat. Kombinačne bohatá a veľmi pekná miniatúrka.

Riešenie problému č. 376 (Tonkovič) z 31. júla: Zdanlivé hry 1...d3, Kd5 2.Sa2, Db3 mat, po úvodníku 1.Jc5 (tempo!) sa maty navzájom zamenia: 1...d3, Kd5 2.Db3, Sa2 mat. Aj táto "recipročná zámena matov" je spracovaná konštrukčne veľmi dobre.

Knižné ceny za riešenia problémom č. 375 a 376 vyhrávajú: Ivan Benc, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica.  Anton Kniebügl, Trnava, Oblúková 13, Gustáv Koritšánsky, Smrečany 90, Karol Slivkanič, Lužianky 179, okr. Nitra a Ján Virgl, Levice, VÚ 1734.


Vzad <<  >> Vpred