Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(2.2.2000)Skladba č. 40Vladimir Bron

I. cena

Čs. šach 1958

Mat 3. ťahom (5–7)Kontrolná notácia diagramu: b. Kb1 Dh7 Ve4 Sb4 Ja3 (5), č. Ka4 Se7 Pb3 e5 e6 g4 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Vyše 1200 skladieb, z toho asi polovica štúdií a druhá polovica prevažne trojťažiek – také je dielo vynikajúceho ruského veľmajstra Vladimira Brona (14. septembra 1909 – 1. októbra 1985). V Albumoch FIDE dosiahol jeden z najvyšších koeficientov 147 a v súťažiach získal okolo 500 vyznamenaní, z toho asi 120 cien – a pritom bol aj významným vedcom v oblasti chémie a technológie silikátov. Vybraná trojťažka je založená na modelových matoch.

Riešenie šachovej skladby: 1.Dh4 hrozí 2.De1 b2 3.Dd1 mat, 1...S:h4 2.Sc3+ K:a3 3.Sb2 mat, 1...Sc5! 2.Dd8! S:b4 3.Da8 mat, 1...S:b4 2.De7, 1...g3 2.Sc5+ atď. Zaujímavé kombinácie vedú k trom modelovým matom.


Vzad <<  >> Vpred