Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(9.2.2000)Skladba č. 41František L. Adrian

Feenschach 1963

Pomocný mat 4. ťahom (5–3)Kontrolná notácia diagramu: b. Kd1 Sb3 Jd4 Pc3 e2 (5), č. Kf7 Sc4 Jc5 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom. Čo myslíte, na ktorom poli dostane čierny kráľ mat?

Rodom Olomoučan, ale potom dlhoročný obyvateľ Bratislavy František L. Adrian (10.9.1920 – 3.2.1998) vynikol vo viacerých oblastiach: ako zázračné dieťa v matematike, kaviarenský klavirista, úradný prekladateľ a tlmočník nemčiny a napokon skladateľ originálnych a riešiteľsky veľmi náročných pomocných matov. Tu je jeden z nich.

Riešenie šachovej skladby: 1.S:b3+! Jc2 2.Ke6 Kd2 3.Kd5 e4+ 4.Kc4 Ja3 mat. Kombinácia založená na prekvapujúcom braní bieleho strelca – ale treba dodať, že bez neho by vzniklo množstvo vedľajších riešení.


Vzad <<  >> Vpred