Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.3.1968)


Problém č. 198 – originál

Jaroslav Baďura, Banská Bystrica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 199 – originál

Jozef Vilem, Nové Zámky

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 198 biely Kg3 Da5 Vf5 Sb1 Sb8 Jc2 Pg5 h4 (8 kameňov), čierny Ke4 Vd7 Sc8 Ja1 Pf3 g4 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 199 b. Kg7 Vf8 Vh5 Sc4 Jd5 Jf4 Pd3 d6 g2 h4 (10), č. Kg4 Se8 Jf7 Pc5 d7 g3 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. – Obidve dnešné dvojťažky patria do novostrategickej školy. Veľmi príjemným prekvapením je prvotina: obsahuje zdanlivé hry 1...Vd5 (Ve7) 2.D:d5 mat, zvodnosť 1.V:f3? (čo ide po 1...Vd5, Ve7 a čo ju vyvracia?) a riešenie. Trojfázová zámena matov je skutočne pekná – my len želáme autorovi, aby aj v ďalších skladbách ostal na tejto úrovni. Vilem patrí tiež ešte medzi začiatočníkov, ale č. 199 tomu vôbec nenasvedčuje. Všimnite si predovšetkým zdanlivé hry 1...Kf5 2.V:g5 mat, 1...Jf7~ 2.Je3 mat, 1...g:f4 2.Jf6 mat a porovnajte ich potom so skutočnými. – Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 191 (Pekár) z 26. januára: 1.Dc3 hrozí 2.De5 mat, 1...e:f5, e5, Kd5, Jc4 (Jd3), Sc7 (Sd4) 2.Jf6, Jd6, Jf6, Dd3, Dd4 mat. Dobrý úvodník, uvoľňujúci pole d5 pre kráľa. Úprava.

Knižné ceny za riešenie problémov č. 190 a 191 vyhrávajú: Milan Golány, Prievidza, ul. Budovateľov 1522/B-10, Ondrej Mikula, Hertník 166, okr. Bardejov, Štefan Rybár, Prievidza, Prednádražie 1693/28, žiak Janko Slančík, Nitra, nábr. Febr. víťazstva A-2/8 a Koloman Suchár, Prešov, Požiarnická 16.

* Mladí brnenskí šachisti vydali prvé číslo časopisu KOLT (Keres-Olafsson-Larsen-Tal), rozmnožené síce len rotaprintom, ale obsahove veľmi zaujímavé, ako vidno z názvov článkov: Něco, jako úvod – Šachy a samočinné počítače – Mecking (mladý brazílsky šachista) – Šachy a literatúra – Dorastenecké přebory ČSSR – Brno-Halle – Zápas Andersen – Steinitz – Koupě, prodej, vyměna – Miniaturní partie – Akademický Harrachov – Úlohy a štúdie. Zodpovedným redaktorom je m. š. F. Blatný. Záujemcom o tento časopis odporúčame, aby napísali na adresu: DPM Brno, Lidická 50, oddělení tělovýchovy, F. Blatný. A redakčnému kolektívu (J. Kalendovský, I. Kopeček, Z. Závodný) želáme veľa vytrvalosti pri tvorbe ďalších čísiel! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred