Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.10.1965)


Problém č. 44K. Bayer

The Era 1856

Mat 9. ťahomKontrolná notácia: biely Kc5 Dd8 Va4 Vb4 Sh5 Jf5 Pd3 f2 (8 kameňov), čierny Kh7 Df7 Vf3 Sd1 Sh2 Je2 Pd5 e6 f6 g6 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr deviatym ťahom. Slávna "nesmrteľná úloha" zakladateľa nemeckej školy, Konrada Bayera z Olomouca, osobného priateľa prvého slovenského šachového skladateľa, Arnolda Pongrácza. Pravda, sama úloha patrí ešte do tzv. starej školy, forsírované matové vedenie totiž nezodpovedá požiadavkám nemeckej školy.

Riešenie problému č. 41 (Berger) t 9. októbra: 1.Df4 hrozí 2.D:h6+ K:d5 3.Sc6+, 2...f6 3.Jf4+, hlavný variant nasleduje po 1...K:d5 2.J:f7! (hrozí 3.De5 mat) 2...Sd4 3.De4+! f:e4 4.Jf4 mat, 3...K:e4 4.Sc6 mat. Okrem týchto sú v úlohe ešte ďalšie dva modelové maty: 2...Ke6 3.De5+ K:f7 4.De8 mat, 1...Se3 2.D:e3 f4 3.Jc4+ f:e3 4.Ve5 mat. Vedľajšie varianty 1...Jd6 2.V:d6+ Ke7 3.Jc6+, 2...K:d6 3.Jg6+, 1...Ja5 (Jd8) 2.Sd7+ K:d5 3.Jf6+, 2...Ke7 3.Dh4+ atď. Veľmi obsažná a dokonale konštruovaná úloha, vzorná skladba nemeckej školy.

* * *

Umenie správne a objektívne hodnotiť pozíciu na šachovnici je rozhodujúcim činiteľom hráča, ktorý stojí pred voľbou svojho nasledujúceho ťahu. V podmienkach praktickej hry a obmedzeného času na rozmýšľanie je však veľmi ťažké ohodnotiť pozíciu. Pozrime sa napríklad z posledného majstrovstva Európy družstiev, ktoré sa konalo tohto roku v Hamburgu. V zápase SSSR – NSR vzniklo v partii Tajmanov – Kestler po 38. ťahu čierneho nasledujúce postavenie: biely Kh1 De4 Ve7 Sg1 Sg2 Pc5 d6 g3 h3 (9), čierny Kg8 Da1 Va8 Jd7 Je5 Pc6 f7 g6 h5 (9).

Dvojicu bielych centrálnych pešiakov blokuje dvojica čiernych jazdcov. Tajmanov sa rozhodol pre obeť veže za jazdca a pešiaka: 39.V:d7 J:d7 40.D:c6 Ve8. Pretože pasívne 40...Vd8 41.Dc7 Df6 viedlo by po 42.Sd4 D:d4 43.D:d8+ Jf8 44.c6 k výhode bieleho, čierny hľadá aktívnu protihru. 41.D:d7 Ve1 42.Kh2 V:g1 43.De8+ Kg7 44.De3. Tajmanov sa nechce uspokojiť s dámskou koncovkou, v ktorej by mal pešiaka naviac a ktorá by vznikla po 44.d7 V:g2+ 45.K:g2 Da2+. Ak biely chce zamedziť večný šach, musí pripustiť vyšachovanie pešiaka d7. 44...Ve1 45.Df4 De5 46.c6 h4 47.g:h4. Objavujú sa následky nerozvážneho 44. ťahu bieleho. Na 47.D:h4 prišlo by Dc5 s nekryteľným matom. 47...Dc5 48.Sf1. Namiesto tejto chyby udržiavalo rovnováhu 48.Kg3 Dg1 49.Dd2 atď. 48...D:c6 49.Dd4+ Kh7 50.Df4 Dd5 51.h5 g:h5 52.Sd3+. Posledný pokus o záchranu. 52...D:d3 53.D:f7+ Kh6 54.Df8+ Kg6 55.Dg8+ Kf6 56.Df8+ Kg6 57.Dg8+ Kh6 58.Df8+. V tomto okamihu biely ponúkol remízu. Čierny uveril ponuke a prijal ju vidiac variant 58...Kg5 59.Dd8+ Kf5 60.Df8+ Ke4 61.De7+ Kf3 62.D:e1 so stratou veže. Keby však bol počítal aspoň o ťah ďalej, bol by zistil, že ťahom 62...Dc2+ uvedie jednoduchý mat druhým ťahom. Zriedkavý prípad šachovej slepoty, ale súčasne aj poučenie, že rozhodujúce varianty treba prepočítavať aspoň o ťah ďalej.


Vzad <<  >> Vpred