Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.11.1965)


Problém č. 45V. A. Čechover

Pochvalná zmienka

VKFS 1948

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Ke1 Sg1 Pc6 d5 e4 f2 (6 kameňov), čierny Kf6 Pa5 c7 d6 e5 g2 h3 (7 kameňov), biely začne a vynúti remízu. Pokus o dobytie Pa5 sa nestretne s úspechom. Keď chce biely zabrániť prehre, nepomôže mu nič iné, len vytvoriť pevnosť. Ako?

Riešenie problému č. 42 (Klett) zo 16. októbra: 1.Ja4 hrozí 2.Jd4+ Kd5 3.Vc5+, 1...Kd5 a nejde 2.Jb6+? Ke4!, ani 2.Jc3+? K:c6!, ale len 2.Vb1!! s hrozbou 3.Jc3+ (čo vyjde aj po 2...Ke4) a s ideovým pokračovaním 2...K:c6 3.Jb6! Kb7 4.J:a5 mat (modelový!), vedľajší variant 1...d:c6 2.Jc5+ atď. Ťah Vb1 je proste skvelý a pokračovanie po 2...K:c6 taktiež vynikajúce. Riešenie starých nemeckých úloh je skúškou trpezlivosti.


Pozičná remíza

Aj v šachovej partii, pravda, veľmi zriedka, sa vyskytne pozícia, v ktorej materiálne slabšia strana dosiahne remízu vďaka vhodnému zoskupeniu svojich kameňov alebo nevhodnému zoskupeniu súperových kameňov. Takáto remíza dostala názov pozičná a – ako napokon všetko výnimočné a pôsobivé – zaujala mysle mnohých skladateľov štúdií.

Pozičná remíza má niekoľko tvarov: pevnosť (postavenie, do ktorého súper nemôže vniknúť), blokáda (znemožnenie pohybu súperových kameňov), pútanie kameňov (motivované nutnosťou kryť polia alebo línie), večné napádanie figúr (pravda, okrem večného šachu, ktorý sa nepokladá za pozičnú remízu), večná hrozba matu alebo patu, zisku materiálu a pod.

Jeden z najväčších skladateľov štúdií všetkých čias, Genrich Kasparian, venoval pozičnej remíze 104-stranovú monografiu (1962), ktorej preštudovanie odporúčame každému šachistovi. Kto sa k nej však nedostal, nech si podrobne prezrie aspoň naše novembrové problémy.


Nová šachová kniha

Nedávno sa zjavila na knižnom trhu neveľká, ale veľmi cenná kniha známeho českého skladateľa štúdií Artura Mandlera. Názov "64 štúdií z oboru věžových a pěšcových koncovek" ukazuje priamo na jej užitočnosť pre všetkých šachistov. Štúdie sú bohato komentované, takže kniha má veľkú pedagogickú hodnotu a poslúži našej šachovej verejnosti práve v najťažšej a pritom veľmi dôležitej oblasti koncoviek. Knihu vydalo v peknej úprave STN v Prahe, nemilo nás však prekvapili dve skutočnosti: výška nakladú a cena. Vydať takúto knihu v 800 exemplároch je luxus, ktorý by sme si pri našej temer 30-tisícovej šachovej organizácii nemali dovoliť, najmä keď zrejme táto okolnosť bola príčinou na naše pomery unikátne vysokej ceny (Kčs 14,50). Knihu si možno objednať v Šachovej predajni, Praha, Václavské nám. 52.


Vzad <<  >> Vpred