Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 7. 1982)


Problém č. 6

György Bakcsi

3. cena

Tipografia 1970

Pomocný mat 2. ťahom (5-9)

3 riešeniaKontrolná notácia. Biely: Kb2, Da7, Va4, Sg7, Pe4 (5). Čierny: Kh5, Vb8, Vg2, Sb7, Se5, Jc3, Jd2, Pg3, h3 (9).

Problém s touto výzvou sa odlišuje od ortodoxných problémov tým, že v ňom začína čierny a pomáha bielemu, aby mu dal mat určeným počtom ťahov. Pre názornosť uvádzame jedno riešenie: 1.S:e4+ Db6 2.Sb7 Dh6 mat.

Vašou úlohou je nájsť ďalšie dve analogické riešenia a zaslať ich do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného správneho riešiteľa odmeníme.


Riešenie problému č. 2 (Fritz): 1.Kg8 Sg7 2.K:g7 g2 3.S:g2 Jg5 4.f8J a prekvapujúcou premenou pešiaka na ľahkú figúru stráca čierny jazdca a prehráva. Knižnú odmenu vyhráva I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad <<  >> Vpred