Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 8. 1982)


Problém č. 10

Karol Mlynka

5. č. u.

ČSTV 1966

Mat 4. ťahom (3-2)Kontrolná notácia. Biely: Kg3, Sf2, Jg1 (3). Čierny: Kh1, Pg6 (2). Biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

V riešiteľsky nenáročnej štvorťažke je spracovaná v úspornej forme najstaršia cyklická mnohoťažková téma - cyklická výmena polí. V tejto téme si najmenej tri kamene rovnakej farby v cyklickom poradí vymenia polia na šachovnici.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves.


Riešenie problému č. 6 (Bakcsi): 1.S:e4+ Db6 2.Sb7 Dh6 mat, 1.Jc:e4+ Dd4 2.Jc3 Dg4 mat, 1.Jd:e4+ Df2 2.Jd2 Df5 mat. Knižnú odmenu vyhráva Marián Čech z Trnavy.


Vzad <<  >> Vpred