Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 9. 1982)


Problém č. 11

Alexej A. Troickij

Chess Amateur 1916

Biely vyhrá (3-4)Kontrolná notácia. Biely: Kg2, Da1, Sg7 (3). Čierny: Kg4, Dh7, Sd7, Ph5 (4). Biely začne a vyhrá.

Slávna klasická štúdia ruského autora má tento začiatok: 1.Dd4+ Kg5! (na f5 kráľ nemôže ísť pre 2.Dd3+) 2.Df6+ Kg4 3.Df3+ Kg5 4.Dg3+ Sg4! (4...Kf5? 5.Dd3+). Aký bude ďalší postup bieleho? Prezradíme ešte, že štúdia je rozhodnutá v deviatom ťahu.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného riešiteľa odmeníme.


Riešenie problému č. 7 (Mansfield): 1.Se4!! hr. 2.J:c4 mat, 1...Je5+, J:e3+, J:d6+ 2.Vd3, Jb5, Sd3 mat. Výborný úvodník, ktorý umožňuje rozohrať na bieleho kráľa hrozivú batériu S-J. Knižnú odmenu vyhráva L. Zvada zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad <<  >> Vpred