Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 9. 1982)


Problém č. 12

Ing. Ján Kovalič

Východoslovenské noviny 1981

Mat 2. ťahom (9-9)Kontrolná notácia. Biely: Kd2, Df3, Vc4, Sa3, Sg8, Je3, Je7, Pc3, g7 (9). Čierny: Ke5, Dh7, Sa8, Sh2, Jb7, Jh6, Pc6, d3, d7 (9). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Pred úvodníkom v tzv. zdanlivej hre sú po obranách čierneho 1...De4, D:g8, Sf4, Jd6, d5 pripravené maty. 2.V:e4, Ve4, D:f4, Vc5, J:c6. Úvodníkom sa celý obsah zmení a po rovnakých obranách čierneho vyjdú už nové maty.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves.


Riešenie problému č. 8 (Vukčević): 1.Vf4! hr. 2.Ke5, Kf5 mat, 1...V:f4, S:f4, Vd3, c5, Jb4, Vg3, Jc3 2.Ke5, Jd2, Jbd6, Jed6, Jg3, Jf2, Ja3 mat.


Vzad <<  >> Vpred