Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 9. 1982)


Problém č. 13

Ing. Jozef Taraba

IV. cena

ÚV ČSTV 1967

Mat 2. ťahom (8-4), pozri textKontrolná notácia. Biely: Kc8, Db7, Va1, Vb1, Sa2, Jc1, Pa4, c7 (8). Čierny: Ka5, Sa3, Jb4, Pa6 (4) - pozícia "A". Pozícia "B" vznikne preložením bielej Vb1 na pole d1. V oboch pozíciách začne biely a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Formou dvojníka spracoval autor náročnú novostrategickú tému - cyklickú zámenu matov, ktorú objavíte porovnaním obrán i matov v oboch pozíciách.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves.


Riešenie problému č. 9 (Bednár): 1.De3? hr. 2.Dd4, Dd3 mat, 1...Jb4, Jf4, Sc6, Se6 2.Df4, Df4, De6, De6 mat. Zvodnosť vyvracia 1...Jc7! Preto 1.Dc3! hr. 2.Dd4, Dd3 mat, 1...Jb4, Jf4, Se6 2.D:b4, Db4, Dc6, D:c6 mat. Zámena 4 matov, pravda, zjednodušená tým, že sa dvojice matov opakujú.


Vzad <<  >> Vpred