Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 9. 1982)


Problém č. 14

Dr. Oskar Blumenthal

Deutsche Wochenschach 1906

Mat 3. ťahom (5-1)Kontrolná notácia. Biely: Kf5, Vb7, Ve4, Sg3, Pd5 (5). Čierny: Kc5 (1). Biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ťažkosti s vyriešením úlohy na diagrame budú mať určite i skúsení riešitelia, preto ako pomôcka pri riešení poslúži fakt, že úvodný ťah vykonáva ľahká figúra.


Riešenie problému č. 10 (Mlynka): 1.Je2 g5 2.Sg1 g4 3.Kf2 g3+ 4.J:g3 mat. Knihy za vyriešenie problémov č. 8 a č. 9 vyhrávajú M. Jurkovský a I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad <<  >> Vpred