Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 9. 1982)


Problém č. 15 - originál

Anton Mitrík, Mníšek nad Hnilcom

Mat 2. ťahom (7-4)Kontrolná notácia. Biely: Ke2, Sb2, Sg8, Jb7, Pc3, g3, g4 (7). Čierny: Ke4, Ja6, Jg5, Pe7 (4). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Mladý autor z Mníška nad Hnilcom mal svoju prvotinu uverejnenú v roku 1975 a jeho dnešná úloha je v poradí druhým vstupom do oblasti kompozičného šachu.


Riešenie problému č. 11 (Troickij): 5.Dh4+!! prekrásna obeť dámy, ktorú čierny samozrejme nemôže prijať pre 6.Sf6 mat. 5...Kf4! 6.Df2+ Sf3 7.D:f3+ Kg5 8.Dg3+ Kf5 9.Dd3+ a biely vyhrá. Knihu vyhráva J. Fabiny z Bindtu.


Vzad <<  >> Vpred