Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 8. 1982)


Problém č. 8

Milan Vukčević

I. cena

Americký časopis 1981

Mat 2. ťahom (10-7)Kontrolná notácia. Biely: Ke6, Dd1, Vf5, Sf8, Sg8, Jb5, Je4, Pa4, d7, f6 (10). Čierny: Kc4, Vf1, Vh3, Sh2, Ja2, Je1, Pc6 (7). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

V tejto výbornej úlohe, komponovanej v starom dobrom štýle, si všimnite bohatý strategický obsah - zložené blokovanie polí, hru bielych batérií a prerušovanie.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného riešiteľa odmeníme.


Riešenie problému č. 4 (Pituk): 1.Df4! hr. 2.Jf5 mat, 1...S:d6, c:d6, J:d6 2.De3, Se3, e3 mat. Čierny sa bráni na poli d6, biely matuje na poli e3. Knižnú odmenu vyhráva M. Bednár, Kurima okr. Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred