Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 8. 1982)


Problém č. 7

Comins Mansfield

I. cena

Good Companion 1917

Mat 2. ťahom (11-5)Kontrolná notácia. Biely: Ka6, Dc1, Va4, Ve3, Sb8, Sg2, Jd6, Jh7, Pc3, f5, h3 (11). Čierny: Kf4, Se2, Jc4, Jg8, Pc6 (5). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Dnešný problém riešiteľov zrejme zaujme hlavne efektným úvodníkom a hrou bielych batérií b8-d6 a c1-e3.

Úplné riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného správneho riešiteľa odmeníme.


Riešenie problému č. 3 (Holzhausen): Pokusy 1.De2? a 1.Dd1? viaznu postupne na 1...b4! resp. 1...Kb8! K cieľu vedie jedine 1.De1 b4 2.Sf4 b3 3.Da1 mat, po 1...Kb8 2.Sf4+ Kc8 3.De8 mat. Knižnú odmenu vyhráva Anton Mitrík, Mníšek nad Hnilcom.


Vzad <<  >> Vpred