Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 7. 1982)


Problém č. 3

Walter von Holzhausen

Deutsches Wochenschach 1913

Mat 3. ťahom (3-4)Kontrolná notácia. Biely: Kf1, Dd2, Sc1 (3). Čierny: Ka8, Pb5, b6, b7 (4). Biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Klasický problém nemeckého autora patrí do skupiny tzv. logických kombinácií, ktorých ideu možno schématicky znázorniť ako: vedúci plán + výberový plán = riešenie. Vedúci plán v tomto prípade je zámer bieleho ťahom dámy uvoľniť pre strelca pole f4 a matovať dámou. Vhodný výber poľa pre dámu je výberový plán.

Riešenie problému zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou literatúrou.


Vzad <<  >> Vpred