Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 6. 1982)


Problém č. 2

Jindřich Fritz

Večerní Praha 1955

Biely vyhrá (3-4)Kontrolná notácia. Biely: Kf8, Sd5, Pf7 (3). Čierny: Kb6, Sa1, Jh3, Pg3 (4). Biely začne a vyhrá.

Štúdie ako šachový útvar majú zo všetkých problémov najbližšie k praktickej hre a sú pre praktického hráča najpochopiteľnejšie. Práve štúdie predstavujú prevažnú časť tvorby vynikajúceho Československého skladateľa dr. Jindřicha Fritza, ktorému bol za výkony v kompozičnom šachu udelený v roku 1975 titul veľmajstra.

Jeho štúdia na diagrame je síce jednoduchšia, predstavuje však príklad moderného figúrového boja. Figúrový boj znamená aktívnu úlohu čiernych kameňov, pričom v tomto type štúdií sa používa prevažne ľahkých figúr. Už zo základného postavenia je zrejmé, že biely môže vyhrať jedine premenou pešiaka, no čierny bieleho poučí, že cesta k výhre nebude jednoduchá.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou literatúrou.


Vzad <<  >> Vpred