Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 6. 1982)


Problém č. 1

Ján Valuška

Mat 1973

Mat 2. ťahom (5-2)Krása kombinácií ukrytá v šachových problémoch iste neraz zaujala každého šachistu a spríjemnila mu voľné chvíle. Dobrý problém dokáže navyše poučiť, podnieti samostatne myslieť a svojím spôsobom i osvieži.

Pre všetkých priaznivcov šachu otvárame v našich novinách rubriku, ktorou sa pokúsime tieto prednosti šachových problémov priblížiť formou hádaniek.

Pri ich riešení vám želáme veľa úspechov a trpezlivosti.

Dnešný problém je od jedného zo šiestich majstrov športu v kompozičnom šachu je konštruovaný formou miniatúrky (problém, v ktorom je najviac 7 kameňov) a všimnite si v ňom maty, ktoré sú pripravené pred úvodníkom po ťahoch čierneho: 1...c4 2.Da3 mat, 1...c:b4 2.Jd2 mat a porovnajte ich s riešením.

Kontrolná notácia. Biely: Kd1, Da6, Sa1, Jb1, Pb4 (5). Čierny: Kb3, Pc5 (2). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného správneho riešiteľa odmeníme.


Vzad <<  >> Vpred