Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 7. 1982)


Problém č. 5

Lev Lošinskij

1. č. u.

L'Italia Scacchistica 1930

Mat 2. ťahom (10-8)Kontrolná notácia. Biely: Kc7, Dc2, Vf1, Vh4, Sf7, Sh2, Jb4, Jf8, Pa6, d3 (10). Čierny: Kc5, Va2, Vg6, Sa1, Sh3, Pb5, c3, c6 (8). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Námetom tejto dvojťažky je trojnásobné vzájomné prerušenie pohyblivosti čiernej veže a strelca na jednom poli (tzv. téma Grimshaw).

Jej riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného riešiteľa odmeníme šachovou literatúrou.


Riešenie problému č. 1 (Valuška): 1.Jc3! tempo, 1...c4, c:b4, K:b4 2.Da4, Da2, Da4 mat. Knižnú odmenu vyhráva Štefan Pavlík zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad <<  >> Vpred