Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 7. 1982)


Problém č. 4

Alexander Pituk

I. cena

Práca 1948/I

Mat 2. ťahom (12-6)Kontrolná notácia. Biely: Kg2, Df5, Vc8, Ve8, Sa6, Sd2, Jd6, Pb3, b4, e2, e4, e5 (12). Čierny: Kd4, Db7, Se7, Jb2, Jb5, Pc7 (6). Biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Pri riešení dnešnej úlohy možno objaviť okrem jednoduchého strategického obsahu, ktorým je otváranie bielych línií ku kráľovským poliam aj zaujímavú hru čiernych i bielych kameňov na rovnakom poli.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu: Ing. Ján Kovalič, tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou literatúrou.


Vzad <<  >> Vpred