Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 7. 1987)


Problém č. 1211

Nils Adrian Bakke

1.-II. cena

Stella Polaris 1969

Mat 4. ťahom (2–10)Kontrolná notácia: b. Kb8, Pf7 (2), č. Ka6, Sa5, Sg2, Jb2, Pb3, b4, b5, b6, b7, c4 (10), biely začne a dá najneskôr štvrtým ťahom mat.

Prvou reprodukciou novej riešiteľskej súťaže je štvorťažka. Jej autor – Nils Adrian Bakke – je z Nórska, ktoré patrí medzi krajiny s menšou šachovou tradíciou. Napriek tomu Bakke ako popredný skladateľ tohto štátu dosiahol už mnohé úspechy i v zahraničných turnajoch. Dôkazom toho je i dnes predložená úspešná skladba zo švédskeho turnaja. Napriek veľkej materiálnej prevahe čierneho biely pomerne rýchlo matuje. Za správne riešenia je možné získať body nielen do riešiteľskej súťaže, ale aj jedného s tých, ktorí zašlú najpodrobnejšie riešenie, odmeníme knihou. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1205 (H. P. Rehm): S náročnou prácou sa riešitelia neočakávane dobre vyrovnali. Úvodníkom 1.Kf3!! hrozí 2.Jb3 mat, biely provokuje šach 1...Sh+ 2.g4 privlečie čierneho strelca na diagonálu c8-h3, 2...S:g4+ 3.Kf2 a hrozí 4.Vd5 mat. Preto 3...Se6 a teraz je už možné vyšachovať čierneho strelca 4.Jf3+ K:e4 5.J:g5+ Kd4 6.J:e6+ Ke4 7.Jg5+ Kd4 8.Jf3+ Ke4 9.Jd2+ Kd4 10.Vd5 mat. Učebnicová ukážka mnohoťažky na tému privlečenia čiernej figúry. V tomto prípade nájdeme v skladbe aj dvakrát spracovanú tému návratu (tentoraz bieleho kráľa a jazdca) figúry na východzie pole z diagramovej pozície. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Šachová skladba

Nedávno vyšlo už 14. číslo tohto známeho bulletinu kompozičného šachu. Okrem iného obsahuje správu o V. albume československých skladieb, spomienku na nášho bývalého veľmajstra dr. J. Fritza, výber prác M. Matouša pri jeho životnom jubileu (40 rokov), zaujímavý článok V. Buňku o dr. J. Dobruskom a Českej škole úlohovej. Nechýbajú ani ďalšie originály (76), riešenia starších problémov i vypísanie nových kompozičných súťaží. Originálny príspevok uverejňuje V. Kotěšovec z Prahy. Pokračuje vo svojom seriáli o šachových skladbách a počítačoch. Bulletin sa už natrvalo dostal do povedomia československých šachových skladateľov i riešiteľov. Ani tentoraz ich nesklame a prináša mnoho zaujímavého študijného materiálu.


Vzad <<  >> Vpred