Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 6. 1987)


Problém č. 1205

Hans Peter Rehm

I. cena

Európe Echecs 1962

Mat 10. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Kf2, Vc5, Sb4, Jd2, Pc4, e2, e4, g3, h3 (9), č. Kd4, Vh7, Sf7, Sg7, Pg5 (5), biely začne a dá najneskôr desiatym ťahom mat.

Predposledným problémom našej riešiteľskej súťaže je náročná desaťťažka známeho západonemeckého skladateľa Hansa Petra Rehma. Tento skutočný "majster" mnohoťažiek i trojťažiek je okrem iného v súčasnosti redaktorom jedného oddelenia časopisu "Die Schwalbe", a samozrejme, aj kvalitne komponuje. Jeho dnes uverejnená prvá cena obsahuje prípravný plán s privlečením čiernej figúry a záverečný modelový mat. Viac k tejto pomerne riešiteľsky ťažkej práci neprezradíme. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1199 (J. V. Fomičev a J. M. Gordian): Autorova intencia: 1.Df2! s hrozbou 2.Jc3+ K:e3 3.De3+ Kd6 4.Jb5 mat, 1...f:e5 2.Jf6+ Kd3 3.Sa6+ Kc3 4.Jd5 mat, 1...K:e5 2.De3+ Kf5 3.Je7+ J:e7 4.De4 mat. Typická česká mnohoťažka s modelovými matmi. V tomto prípade však je protihra čierneho zanedbateľná a priebeh riešenia pôsobí monotónne. Navyše je skladba defektná. Rieši totiž aj 1.De2+!! Kd4 2.De3 mat, 1...Kf5 2.Jg4 Kg6 3.De8+ Kf5 4.Jge3 mat, 2...ľub. 3.Je7+ J:e7 4.De4 mat. Samotný autor spolu s J. M. Gordianom ešte nad skladbou porozmýšľali a navrhujú nasledovnú opravu – b. Kb7, Dc2, Sc7, Je5, Jf5 (5), č. Kf4, Jb2, Jh8, Pa4, c3, e7, g6, h5 (8) – mat 4. ťahom. Riešenie 1.Dg2! a hlavné varianty po ľub. 2.Jd3+ K:f5 3.Df3+ Ke6 4.Jc5 mat, 1...g:f5 2.Jg6+ Ke3 3.Sb6+ Kd3 4.Je5 mat, 1...K:f5 2.Df3+ Ke6 3.Jd7 Jd3 4.Jf8 mat atď. Riešiteľov prosíme o preskúšanie opravy a prípadného objaviteľa, nekorektnosti odmeníme knihou. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 8 bodov. A to sa podarilo iba niektorým riešiteľom.


Ako sme uviedli vyššie, H. P. Rehm je jedným z vedúcich redaktorov časopisu "Die Schwalbe", ktorý tradične každý rok vypisuje turnaje v rôznych oddeleniach (pochopiteľne, okrem rôznych tematických súťaží). Dvojťažky možno zasielať na adresu: H. D. Leiss, Kronprinzenstrasse 10, 5500 Trier, NSR. Trojťažky a mnohoťažky na adresu: H. P. Rehm, Im Saalbrett 8, 7507 Pfinztal 4, NSR. Pomocné maty a samomaty na adresu: Thomas Brand, Blausielweg 6, 4600 Dortmund 30, NSR, ostatné exoúlohy na adresu: Hans Moser, Kager 11, 8261 Winhöring, NSR. Retroúlohy a šachovomatematické problémy treba zasielať na adresu: Günter Lauinger, Grandmannstrasse 35, 7980 Ravensburg, NSR. A konečne štúdie zasielajte na adresu: Gerd Rinder, Otto-Hahn Strasse 49, 8013 Haar, NSR.


Vzad <<  >> Vpred