Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 6. 1987)


Problém č. 1206

Pauli Perkonoja

I. cena

New Statesman 1970

Biely remizuje (5–5)Kontrolná notácia: b. Kh5, Ja6, Pe2, e7, h6 (5), č. Kc8, Ve3, Sc1, Pd4, f7 (5), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho zremizuje.

Dnes uzatvárame našu polročnú riešiteľskú súťaž posledným problémom, ktorý má v sebe niečo symbolické. Jeho autorom je skladateľ – riešiteľ. A k tomu ešte nie hocijaký. Fín Pauli Perkonoja patrí už roky k najlepším riešiteľom sveta. Okrem toho komponuje aj kvalitné štúdie. Jednu z nich dnes reprodukujeme. Napriek veľkej materiálnej prevahe čierneho sa podarí bielemu remizovať. Riešiteľom môžeme napovedať iba jedno, že v protihre čierneho má dôležitú úlohu pešiak f7. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Jedného z tých, ktorí zašlú najpodrobnejšie riešenie, odmeníme knihou!

Novú riešiteľskú súťaž vypíšeme v budúcom Šachovom okienku!


Riešenie problému č. 1200 (P. Durst): Najprv zdanlivé hry: 1...K:d4 2.b:c3+ Ke5 3.De1 mat, 1...S:d4 2.De1+ Se3 3.D:e3 mat, 1...V:g8 2.Vf5+ K:d4 3.b:c3 mat. Rieši: 1.D:a7! s hrozbami 2.D:c5+ d:c5 3.Jc6 mat a 2.Jc6+ V:c6 3.De3 mat, 1...K:d4 2.V:d6+ Ke5 3.D:c5 mat, 1...S:d4 2.De7+ Je6 3.D:e6 mat, 1...V:g8 2.Vf5+ K:d4 3.Vd5 mat. Zaujímavá skladba so zámenou troch hier. Pričom sa cennejšími zdajú byť zdanlivé hry, kde s malou chybičkou možno vidieť úplnú cyklickú zámenu druhých a tretích ťahov bieleho. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 19. kole

Naša riešiteľská súťaž sa pomaly blíži k záveru. Po 19 predložených problémoch (č. 1182-1200) je poradie najlepších riešiteľov nasledovné: s maximálnym ziskom 57 bodov vedie Jozef Majerčin z Košíc. Nasledujú Stanislav Kovaľský (Gelnica) – 54 bodov, František Paluška (Michalovce) – 52 bodov, 48 bodov: Ing. Jozef Holubec (Košice), 44 bodov: František Zgola (Košice), 42 bodov: Milan Svrček (Martin), Artúr Nandráži (Prešov), 41 bodov: Ján Janočko (Humenné), 40 bodov: Ing. Jozef Ružinský (Košice), 28 bodov: Jozef Barani (Harichovce), 26 bodov: Vladimír Bunganič (Humenné), 12 bodov: Ondrej Kysela (Poprad), 10 bodov: František Kupec (Košice), 7 bodov: Milan Bednár (Kurima) atď.

Prípadné námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie (zvlášť od niektorých popredných riešiteľov chýbajú riešenia problémov č. 1197-1199).


Vzad <<  >> Vpred