Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 5. 1975)


Úloha č. 17

Čestmír Bára, Jackov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–11)Kontrolná notácia: b. Kd7, Df4, Sh3, Sh6, Ja4, Jg8, Pb3, b4, c5, f2 (10), č. Kd5, Vf3, Sf1, Sf8, Ja8, Jh4, Pc6, d6, e7, f7, g2 (11).


Riešenie problému č. 12: 1.Jg6-f4 a je tu opäť téma hviezdice, dokonca s obeťou bielej figúry. 1...Ke3:f4 2.Db5-g5 mat, 1...Ke3-f2 2.Db5-c5 mat, 1...Ke3-d2 2.Db5-d3 mat, 1...Ke3-d4 2.Db5-c5 mat.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

T. Horváth (Valaliky), V. Pipta (Trebišov) a P. Durst (Levoča) po 37 bodov. D. Mikulajčík (Košice) a J. Fabiny (Bindt) po 35 bodov. L. Holubecký (Košice) a M. Kašper (Levoča) po 32 bodov. Š. Halaj (Drienovec), A. Mitrík (Prakovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 30 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 29 bodov. L. Radi (Malý Horeš), J. Vajkuny (Košice) a L. Macejko (Gelnica) po 28 bodov. Z. Hrica (Malacky) 27 bodov. L. Zvada (Sp. Nová Ves) 26 bodov. J. Krištofóry (Košice) 24 bodov. L. Čech (Gelnica) 22 bodov. E. Fedor (Pribeník) a J. Fábry (Hranovnica) po 19 bodov. E. Ackerman (Michalovce), Š. Burkuš (Košice) a Ing. E. Figulová (Košice) po 17 bodov. M. Kredatusová (Levoča) 14 bodov. J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), P. Regec (Sp. Nová Ves) a P. Štec (Humenné) po 11 bodov. L. Kočík (Košice), Š. Németh (Hanušovce nad Topľou), H. Némethová (Hanušovce nad Topľou), J. Švarc (Nové Syrovice) a R. Habočík (Košice) po 10 bodov. J. Herman (Michalovce) 9 bodov. M. Kseňák (Stará Ľubovňa) 8 bodov. Ing. P. Coufal (Nové Syrovice), V. Ressler (Michalovce) a J. Adamčík (Košice) po 6 bodov. V. Gabiczová (Sp. Nová Ves), M. Tomko (Košice), K. Suchár (Prešov), J. Vach (Gbely) a J. Michalenko (Humenné) po 4 body. O. Marcin (Lemešany) 3 body. I. Petrík (Trebišov), P. Tkáč (Humenné), P. Zavacký (Veľký Šariš), M. Gajdoš (Vranov nad Topľou) a V. Krescanko (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

V. Pipta, Trebišov: Vaša prvá trojťažka je po 1...Jb8-d7, alebo po 1...Vh8-h7+ neriešiteľná. Aj druhá trojťažka vo variante 1...K:c6 je neriešiteľná, lebo na 3.Dh3+ je g5-g4 alebo proste Vh7:h3.


Vzad <<  >> Vpred