Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 4. 1975)


Úloha č. 16

Jozef Dunaj, Belá nad Cirochou

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–9)Kontrolná notácia: b. Kd6, Dd8, Vb3, Ve7, Sa2, Jf2 (6), č. Kd4, Vd2, Sb1, Jd3, Jg5, Pb5, b7, e3, f7 (9). Prinášame nenáročnú prvotinu ďalšieho začínajúceho autora.


Riešenie problému č. 11: 1.Ka1-b2 Sc2-a4 2.Kb2-c3 snahou bielych je zisk pešiaka c5 bez straty vlastného strelca. 2...Jc8-d6 3.d2-d4 Jd6-b5+ 4.Kc3-c4 c5:d4 5.Kc4-b4 Jb5-c3 inak čierny stráca jednu figúru, alebo pešiaka. 6.Kb4-c4 Jc3-b5 7.Kc4-b4 s opakovaním krokov. Keď 6...Jc3-e2 7.Ke4-d3 Sa4-d1 8.Kd3-d2 Je2-c3 9.Kd2-d3 Jc3-e2 10.Kd3-d2 a remíza. Keď 7...Sa4-b5+ 8.g8-c4 a tiež remíza. V tejto štúdii sa uplatnila idea večného napádania čiernej figúry bielym kráľom.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

T. Horváth (Valaliky), V. Pipta (Trebišov) a P. Durst (Levoča) po 35 bodov. D. Mikulajčík (Košice) a J. Fabiny (Bindt) po 33 bodov. L. Holubecký (Košice) a M. Kašper (Levoča) po 30 bodov. Š. Halaj (Drienovec), A. Mitrík (Prakovce), J. Vajkuny (Košice) a S. Kovaľský (Gelnica) po 28 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 27 bodov. L. Radi (Malý Horeš) a L. Zvada (Sp. Nová Ves) po 26 bodov. Z. Hrica (Malacky) 25 bodov. L. Macejko (Gelnica) 24 bodov. L. Čech (Gelnica) a J. Krištofóry (Košice) po 22 bodov. E. Fedor (Pribeník) a J. Fábry (Hranovnica) po 19 bodov. E. Ackerman (Michalovce) a Ing. E. Figulová (Košice) po 17 bodov. Na ďalších miestach k podstatným zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

Ladislav Radi, Malý Horeš: Vaša opravená dvojťažka (Kb2, Ke5) je po 1...Vg6-g2 neriešiteľná, treba niekde pridať jedného pešiaka.

Jozef Dunaj, Belá nad Cirochou: Úloha č. 1 je neriešiteľná, lebo po 2.Db4 Kf4-e5. Aj úloha č. 3 je po 1...Jb4-d3 tiež neriešiteľná.


Vzad <<  >> Vpred