Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 6. 1975)


Úloha č. 21

Vasil Pipta, Trebišov

Originál pre VN

Mat 3. krokom (4–7)Kontrolná notácia: b. Kc7, Dg6, Jf1, Jg7 (4), č. Kh4, Vh8, Jc8, Pc5, e3, f6, g4 (7).


Riešenie problému č. 16: 1.Dd8-a5 s hrozbou 2.Da5-c3 mat, 1...b5-b4 2.Da5-d5 mat, 1...Jd3-b4 2.Da5:b4 mat, 1...Vd2-c2 2.Vb3:d3 mat, 1...Jg5-e4+ 2.Ve7:e4 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

L. Holubecký (Košice), Ing. J. Karel (Praha), M. Kašper (Levoča), D. Mikulajčík (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 11 bodov. Jozef Fabiny (Bindt), Ján Fabiny (Poprad), M. Gajdoš (Soľ), R. Habočík (Košice), F. Hadušovský (Hrabušice), T. Horváth (Valaliky), J. Krištofóry (Košice), K. Suchár (Prešov), P. Štec (Humenné), L. Radi (Malý Horeš), J. Vajkuny (Košice) a D. Harčarová (Levoča) po 9 bodov. S. Kovaľský (Gelnica), J. Herman (Michalovce) a J. Krivoňák (St. Ľubovňa) po 7 bodov. J. Dunaj (Belá nad Cirochou), L. Kočík (Košice), Š. Németh (Hanušovce), H. Némethová (Hanušovce) a V. Ressler (Michalovce) po 6 bodov. Ing. E. Figulová (Košice), E. Fedor (Pribeník), Z. Hrica (Malacky), Z. Libiš (Lysice), L. Macejko (Gelnica) a A. Priščák (Bardejov) po 4 body. L. Jassuš (Rožňava) 3 body. E. Šiňajová (Trebišov) a M. Tomko (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

Čestmír Bára, Nové Syrovice: Ku každej poslanej úlohe žiadame bezpodmienečne kontrolnú notáciu. Okrem toho vaša posledná dvojťažka má nadpočetný počet figúr a podobné úlohy uverejňujeme len v krajnom prípade pri nedostatku vhodnejšieho materiálu.

Pavol Štec, Humenné: Aj úloha č. 3 nemá povahu úlohy, je príliš jednoduchá a na uverejnenie sa nehodí.


Vzad <<  >> Vpred