Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 7. 1975)


Úloha č. 26

Zdeněk Libiš, Lysice, okres Blansko

Originál pre VN

Mat 3. krokom (3–8)Kontrolná notácia: b. Kb2, Dc5, Je3 (3), č. Kh4, Vh3, Se8, Jh2, Pd7, g2, g3, h6 (8).


Riešenie problému č. 21: 1.Jg7-e6 s hrozbou 2.Dg6:f6+ Kh4-h5 3.Df6-g5 mat, 2...Kh4-h3 3.Je6-f4 mat, 1...Vh8-h5 2.Dg6-e4 ľub. 3.De4-h1 mat (na 2.Vh5-h7+ 2.De4:h7 mat) 1...g4-g3 2.Je6-g7 ľub. 3.Dg6:g3 mat, 1...Kh4-h3 2.Je6-f4+ Kh3-h4 3.Dg6:f6 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

V. Pipta (Trebišov) 23 bodov. M. Gajdoš (Zamutov) a L. Radi (Malý Horeš) po 21 bodov. L. Holubecký (Košice) a Ing. J. Karel (Praha) po 20 bodov. J. Fabiny (Bindt) a K. Suchár (Prešov) po 18 bodov. R. Habočík (Košice), F. Hadušovský (Hrabušice), M. Kašper (Levoča), J. Krištofóry (Košice) a J. Fábry (Poprad) po 18 bodov. D. Mikulajčík (Košice) 17 bodov. T. Horváth (Valaliky) 16 bodov. J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) 14 bodov. A. Priščák (Bardejov) a P. Štec (Humenné) po 13 bodov. Na ďalších miestach do uzávierky, ktorú sme museli z technických dôvodov urobiť predčasne, k zmenám nedošlo.


Vzad <<  >> Vpred