Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 6. 1975)


Úloha č. 20

Ladislav Radi, Malý Horeš

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kf6, Dh7, Vd6, Vf5, Sa5, Jd5, Pb3, f2 (8), č. Kd4, Vd1, Ja2, Jb4, Pc2, c3, f4 (7). Úloha má dve zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 15: 1.Dh4-e1 s hrozbou 2.De1-e5+ Kd5-c4 3.De5-b5 mat, 1...Kd5-d8 2.Sg7-f8+ Kd6-d7 3.De1-e7 mat, 2...Kd6-d5 3.De1-e4 mat, 1...Kd5-c4 2.De1-c3+ Kc4-d5 3.Dc3-c6 mat, 1...Kd5-c5 2.De1-e5+ Kc5-c4 3.De5-b5 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

L. Holubecký (Košice), Ing. J. Karel (Praha), M. Kašper (Levoča), D. Mikulajčík (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 9 bodov. J. Fabiny (Bindt), Ján Fabiny (Poprad), M. Gajdoš (Soľ), R. Habočík (Košice), F. Hadušovský (Hrabušice), J. Herman (Michalovce), T. Horváth (Valaliky), J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), P. Štec (Humenné), L. Radi (Malý Horeš) a D. Harčarová (Levoča) po 7 bodov. L. Kočík (Košice) a V. Ressler (Michalovce) po 6 bodov. J. Dunaj (Belá nad Cirochou), Ing. E. Figulová (Košice), E. Fedor (Pribeník), Z. Hrica (Malacky), Z. Libiš (Lysice), J. Krištofóry (Košice), Š. Németh (Hanušovce nad Topľou), L. Macejko (Gelnica), H. Némethová (Hanušovce nad Topľou), A. Priščák (Bardejov), K. Suchár (Prešov) a J. Vajkuny (Košice) po 4 body. L. Jassuš (Rožňava) 3 body. E. Šiňajová (Trebišov) a M. Tomko (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

Pavol Štec, Humenné: Nebýva zvykom dávať už prvým krokom v dvojťažkách šach čiernemu kráľovi, tobôž ešte s braním čierneho koňa. Preto úlohy uverejnené nebudú.

Vasil Pipta, Trebišov: Obe trojťažky sa vidia byť v poriadku a postupne obe uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred