Vzad << >> Vpred

ŠACH

(2.10.2008)


Skladba č. 3699 – originál

Jozef Barani, Harichovce

Sériovoťahový pomocný mat 4. ťahom (3–3)

a) diagram b) + biely Sc1Čierny urobí sériu ťahov

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kf7 Sb1 Pf6 (3), č. Kh6 Vg5 Pd4 (3), b) pridať bieleho Sc1; v oboch pozíciách čierny vykoná štyri bezprostredne za sebou idúce ťahy tak, aby biely mohol dať jednoťahový mat. Ako pomôcku uvádzame riešenie b): 1.d3 2.Kh7 3.Vg8 4.Vh8 S:d3 mat. Je to síce "proti pravidlám", ale iste zaujímavé. Riešenie a) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3695 (Novák): 1.f4+ Kg4 2.Dg3+ Kf5 3.Dg5+ Ke4 4.D:e5+ Kf3 5.De3+ Kg4 6.Dg3+ Kf5 7.D:d3+! Kg4 8.Dg3+ Kf5 9.Dh3+! Ke4 10.De3+ Kf5 (alebo 9...Kf6 10.Dc3+ Kf5) a teraz opačným smerom 11.De5+ Kg4 12.Dg5+ Kf3 13.Dg2+! K:f4 14.Dg3+ Ke4 15.De3+ K:d5/Kf5 16.Db3+ /Df3+ a biely získa čiernu dámu (priebeh by urýchlilo 9...K:f4 10.Dg3+ atď.). Obiehanie bielej dámy okolo čierneho kráľa vo dvoch smeroch je efektné a vzhľadom na pôvodnú štúdiu nepochybne originálne. Oboch jej autorov by iste mrzelo, že na ten nápad neprišli sami – ibaže už dávno nežijú... Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Jaroslav Páleník, Pod hájom 1085/104, 018 41 Dubnica nad Váhom.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 3. októbra) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred