Vzad <<  >> Vpred

Šach

(24. 11. 1983)


Problém č. 67 (1)

Ing. Juraj Brabec, CSc.

Probleemblad 1973

Mat 2. ťahom (8-8)Riešiteľská súťaž

Dnešnými šachovými problémami začíname V. ročník novej dlhodobej riešiteľskej súťaže, v ktorej riešiteľom bude predložených 15 šachových problémov, z toho 9 dvojťažiek, 1 trojťažka, 1 päťťažka, 2 pomocné maty a 2 štúdie. Všetky problémy budú reprodukcie. Upozorňujeme riešiteľov, že v tomto súťažnom ročníku bude naša rubrika vychádzať každé dva týždne s tým, že jeden problém bude na diagrame a ďalší (poprípade aj dva) v kontrolnej notácii.

V riešiteľskej súťaži možno získať 3. VT, kto vyrieši aspoň 10 problémov. Tento ročník bude prebiehať v dvoch dlhodobých súťažiach, a to: súťaž pre riešiteľov z okresu Bardejov a súťaž pre riešiteľov mimo okres. V oboch súťažiach budú prví traja finančne odmenení po 50, 40, 30 Kčs. Okrem toho za každý vyriešený problém bude jeden riešiteľ zo všetkých riešiteľov odmenený knižnou cenou, ktorá sa bude žrebovať v redakcii PN. Stav riešiteľských súťaží uverejníme po 5., 10. a 15. kole.

Dnešný problém na diagrame od majstra športu a predsedu ÚV ŠZ ČSZTV pre kompozičný šach obsahuje trojfázovú zámenu matov, keď si treba všimnúť zdanlivé hry 1...Ve4, Se4 2.Dd3, Je3 mat a vo zvodníku a v riešení maty po tých istých obranách.

Druhý problém je zasa od Angličana - podpredsedu FIDE.

Riešenie oboch problémov treba zaslať do 20 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. -mb-

Problém č. 68 (2), Barry Barnes, 4. č. u. The Problemist 1959, Mat 2. ťahom. Biely: Kh2, Dh4, Ve1, Vh5, Sa4, Sh8, Jc6, Jd2, Pa5, b6, c7, c3, c4, g4 (14). Čierny: Kd6, Vf6, Je4, Jf5 (4).


Vzad <<  >> Vpred