Vzad <<  >> Vpred

Šach

(22. 12. 1983)


Problém č. 72 (6)

Thomas Taverner

I. cena

Penand pencil 1890

Mat 2. ťahom (11-10)Riešiteľská úloha

Problém č. 73 (7), Ladislav Prokeš, Šachové umenie 1947. Biely začne a remizuje. Biely: Kd8, Pa5 (2). Čierny: Kd6, Ph7 (2).

Problém č. 74 (8), Norman Macleod, American Chess B. 1961. Mat 2. ťahom. Biely: Kf7, Dh2, Vc1, Ve8, Sb6, Je5, Jg7, Pd3 (8). Čierny: Kd5, Sg2, Sg5, Pb7, d6, f3 (6).

Dvojťažka na diagrame je zložená na anglickú školu s jemným úvodníkom. Štúdia je pomerne jednoduchá a iste zaujme aj praktických šachistov. Riešenie treba zaslať do 20 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.

Riešenie problému č. 67 Brabec: 1.Ve5? 1...Vd6!, 1.Vf5! hrozí 2.Dd5 mat, 1...d:c6, Ve4, Ve5 (Vd6) 2.Dd3, D:e4, J:e5 mat. Trojfázová zámena troch matov v cyklickom podaní vyvoláva veľmi estetický zážitok z obsahu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Celkove vyriešilo 35 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Milan Revay, Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 68 Barnes: 1.Jd8! tempo, 1...Ve6, Vľub, Jc5, Jeľub, Je7, Jfľub, Kc5, Ke5, Ke7 2.Jb7, J:e4, c8J, Jb7, J:e4, c8J, Jb7, Dg3, D:f6 mat. Náročná skladba na riešenie s výborným úvodníkom a obsahom, ktorý obsahuje cyklické blokovanie a uvoľňovanie polí. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Celkove vyriešilo 31 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Imrich Bandžuch, Sp. Vlachy.

Do súťaže sa okrem tradičných riešiteľov zapojili aj štyria zahraniční riešitelia. Takou zaujímavosťou je ďalej účasť riešiteľa počítača, ktorý zastupuje Ing. Ivan Jarolín z Výpočtového strediska v Bratislave. Počítač rieši na 100%, ale zatiaľ len dvoj- a trojťažky. Napríklad dvojťažku rieši tak od 20 sek. do 3 minút. Trojťažku už však od 3 min. do 30 min. -mb-


Vzad <<  >> Vpred