Vzad <<  >> Vpred

Šach

(8. 12. 1983)


Problém č. 69 (3)

Ladislav Salai

Východoslovenské noviny 1973

Mat 2. ťahom (14-7)Riešiteľská úloha

Problém č. 70 (4), Ing. Josef Burda, Havířov, Šachové umenie 1972. Mat 3. ťahom. Biely: Kg3, Dd5, Va6 (3). Čierny: Kh8, Sa7, Sh7, Pc4, c5, c7, g7 (7).

Problém č. 71 (5), Antonio Bottacchi, I. cena, Il Problema 1932. Mat 2. ťahom. Biely: Kh2, Dc2, Vc6, Vg6, Sa7, Sh7, Jb2, Jf3 (8). Čierny: Kd5, Da3, Sb5, Pd6, e3, f7 (6).

Pre informáciu riešiteľov uvádzame postup, ako sa bude bodovať v dlhodobých súťažiach. Za dvojťažky - 2 b., trojťažku - 3 b., päťťažku a štúdie - 5 b., pomocný mat duplex - 4 b., PM 3 - 3 bodmi. Okrem toho za prípadné objavenie vedľajšieho riešenia, rovnakým počtom bodov ako za hlavné riešenie.

● Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 20 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred