Vzad <<  >> Vpred

Šach

(19. 1. 1984)


Problém č. 77 (11)

Wolfgang Pauly

Die Schwalbe 1930

Pomocný mat 3. ťahom (5-1)Riešiteľská úloha

Problém č. 78 (12), Jacobus Haring, II. cena Revue FIDE 1960. Mat 2. ťahom. Biely: Kc2, Dd3, Vh4, Sg8, Jf4, Pb5 (7). Čierny: Ka4, Va5, Vg7, Jc7, Sg8, Pa6, g3 (7).

Problém č. 79 (13), Eeltje Visserman, Thémes 64 1961. Mat 2. ťahom. Biely: Kf1, Dg2, Vb6, Jb5, Je8, Sb8, Pd2, d7, e5, g4, h2, h3 (12). Čierny: Kf4, Ve7, Vf8, Sa4, Jg6, Pb4, d3, g5, h4 (9).

Dnešný pomocný mat na diagrame s tromi rovnakými strelcami je zakončený modelovým matom. Zaujímavé sú zdanlivé hry, keď idú dva maty, ale keď začína len biely: 1...Sh2 2.Ke2 Vc2+ 3.Kf1 Vf2 mat, 1...Sb2 2.Ke2 Vc2+ 3.Kd1 Vd2 mat. Ale v riešení musí začať čierny a potom už tieto maty nevychádzajú a vychádza celkom iný.

Riešenie treba zaslať do 20 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 72 Taverner: 1.Vh7! tempo, 1...Jc2, d:c3, d3, f2, D:d2+, De2, Jhľub, Jg3 2.d3, J:c3, Dc4, De2, J:d2, D:g6, Jf6, Vh4 mat.

Maximálne bolo možné získať 2 body. Celkove vyriešilo 27 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. Ivan Jarolín, Bratislava.

Riešenie problému č. 73 Prokeš: 1.Kc8! hrozí 2.a6!, 1...Kc6 2.Kb8 Kb5 3.Kb7 K:a5 4.Kc6 h5 5.Kd5 a remíza, lebo biely kráľ dochytí čierneho pešiaka.

Maximálne bolo možné získať 5 bodov. Celkove vyriešilo 33 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. Peter Kokinda, Šašová 9.

Riešenie problému č. 74 Macleod: 1.Jg6! tempo, 1...Se7 (Sh6, Se3, Sd2, S:c1), Sf4 (Sľub h4-d8), f2, Sgľub 2.J:e7, J:f4, D:g2, Da2 mat.

Maximálne bolo možné získať 2 body. Celkove vyriešilo 29 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Rudolf Lokaj, Hanigovce 46. -mb-


Vzad <<  >> Vpred