Vzad <<  >> Vpred

Šach

(2. 2. 1984)


Problém č. 80 (14)

Miroslav Havel

III. cena

UjČŠ 1951

Mat 5. ťahom (4-6)Riešiteľská úloha

Problém č. 81 (15), František Josef Prokop, III.-IV. cena, Šachmatnyj listok 1925. Biely začne a remizuje. Biely: Ka6, Vg7, Sf2 (3). Čierny: Kd8, Sf6, Sg2, Pd3, g4 (5).

Upozorňujeme riešiteľov, že nestačí uviesť len úvodník, ale aspoň dve tematické varianty. V štúdii je zasa potrebné udať obe pokračovania po druhom ťahu čierneho aspoň do piateho ťahu.

Riešenie týchto dvoch posledných súťažných problémov treba zaslať do 20 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 75 Bednár: a) 1.d1V Jd2 2.b1S Jb3 mat. b) 1.Ja3 b1D 2.Jc4 d1J mat. Maximálne bolo možné získať štyri body.

Celkove vyriešilo 32 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. Pavol Čisarík, Prešov.

Riešenie problému č. 76 Šedej: 1.Vg3! hrozí 2.Sg5 mat, 1...e4, Jg4 2.Sc7, Vf3 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Celkove vyriešilo 31 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Milan Jurkovský, Prešov.

O týždeň uverejníme stav riešiteľskej súťaže po 10. kole. Ostatné riešenia a konečný stav riešiteľských súťaží uverejníme 2. marca 1984. -mb-


Vzad <<  >> Vpred