Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 12. 1985)


Problém č. 1568

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 1569

Dmitrij Bannyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+4=15)Kontrolná notácia: 1568: bKh1 Df1 Vc1 Sb8 Jd5 Jd8 Pa3 b4 c5 d2 e2 e7 (12), čKd4 Vh6 Sb3 Jb6 Pa4 a7 e4 e6 h4 (9) – dvojťažka, 1569: bKh8 Db2 Vc7 Sf5 Sh4 Jf4 Pc3 c5 c6 g3 g4 (11), čKe5 Sc4 Ja2 Je6 (4) – dvojťažka.

V č. 1568 si v tematickom zvodníku a riešení všimnite aj hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v zdanlivých hrách 1...J:d5, S:d5. Č. 1569 je poslednou skladbou tohoročného skladateľského turnaja a v nasledujúcom Šachovom okienku (vyjde výnimočne až vo štvrtok 9. 1. 1986) bude vypísaný už XVIII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Obsahuje autorovu tému spracovanú vo forme riešenia a troch tematických zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1549 (Alexejev) z 17. 10. 1985. Pozícia A: Nejde 1.Ja4? Jc5! a ani 1.Je4? hr. 2.D:e6 mat, 1...Jc5 2.Jf6 mat, viazne na 1...Vh6! Rieši 1.Jd7 hr. 2.D:e6 mat, 1...Vh6, Ke4, Jc5 2.Sf3, Df5, Jf6 mat. Pozícia B: 1.J:e6 hr. 2.V:d4 mat, 1...c5, Ke4, Jc2 2.Jc7, Jc5, Df5 mat. Dvojník so zámenou strategického obsahu (L. Salai, Martin). Voľná zámena dvoch matov + zámena na ťah kráľa s motivačnou jednotou variantov – téma Z–23–56 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1550 (Krivenko) z 24. 10. 1985. Zvodník 1.Dc2? hr. 2.Jc6 mat, 1...Jdb4, J:e5, d:e5 2.Ve4, Je6, Dc4 mat, viazne na 1...K:e5! Zvodník 1.De2? hr. 2.Je6 mat, 1...Jf4, J:c5, d:c5 2.Vc4, Jc6, De4 mat, viazne na 1...K:c5! Rieši 1.J:d6 tempo, 1...K:c5, K:e5 2.Je6, Jc6 mat. Nenáročná skladba s priehľadným obsahom (L. Salai, Martin). Bohatá hra zámen i hrozbových tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Poněkud slabé a nabízejicí se (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred