Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.1.1983)


Problém č. 1397 – originál

Emil Bazela, Podbrezová

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1398 – originál

František Sabol, Havířov

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia. 1397: b. Kh4 Vd7 Vh6 Sh2 Jd4 Jf4 Pd3 e6 g3 (9), č. Kf6 Ve1 Sf3 Pg6 h5 h7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1398: a) Kh7 Ve1 Sa4 Pb3 d7 (5), č. Kf7 (1), b) premiestniť Kh7 na h6, c) v b) pridať bieleho Jg4, d) v c) odobrať Ve1; vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. V poradí už 137. prvotinou v našej rubrike otvárame novú dvojročnú skladateľskú súťaž. Pod druhým číslom sa nachádzajú miniatúrne štvorčatá vznikajúce postupným premiestnením, pridaním a odobraním vždy jedného bieleho kameňa a vnútorne spojené ideou, ktorá sa riešiteľom iste bude páčiť. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Oba problémy patria do štvrťročnej riešiteľskej súťaže, ktorú sme vypísali pred dvoma týždňami. Za správne riešenie každého zo štvorčiat č. 1398 priznáme v súťaži po jednom bode.

Riešenie problému č. 1383 (Puci) z 3. decembra 1982: 1.Jg3 tempo 1...Ja7~, c5, c:d2, f2, g5 2.J:c6, Vd5, Sb2, Je2, J:f5 mat. V ďalších skladbách autora očakávame pestrejšiu škodlivú motiváciu, ako aj hospodárnejšie využitie bielych figúr.

* Knihy za riešenie problémov č. 1381 a 1382 vyhrávajú: Gabriel Gažo, Zápotockého 14, 962 12 Detva a Michael Kwan, č. i. 513/B, ŠD Družba l, nábr. arm. gen. L. Svobodu 33, 842 14 Bratislava.

Problém č. 1364 (Masarik) z 24.9.1982 opravuje autor takto: b. Kf1 Sg6 Jc2 Pc4 f5 h6 (6), č. Kh1 Pe4 f2 g7 h2 (5), samomat 6. ťahom, riešenie 1.Jd4 e3 2.Je2 g:h6 3.f6 h5 4.Sd3 h4 5.Jg3+ h:g3 6.Se2 g2 mat, 1...g:h6 2.Sh5 e3 3.Se2 h5 4.Je6 h4 5.Jf4 h3 6.Jg2 h:g2 mat. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.

* Lehota na prípadné opravy problémov uverejnených v rokoch 1981 a 1982 je do konca marca t. r. Predbežný výsledok skladateľskej súťaže uverejníme v druhom polroku 1983.


* * *

Málokedy sa podarí spojiť maximálny športový efekt s navonok atraktívnym herným prejavom. Najmä partie elitných súperov sa v poslednom čase vyznačujú zvýšenou opatrnosťou; vyjadrené športovou terminológiou vychádzajú zo zabezpečenej obrany. Nášmu najmladšiemu olympijskému reprezentantovi (Ľubomír Ftáčnik oslávil v Luzerne 25 rokov, rovnako ako Smejkal odohral všetkých 14 partií a dosiahol vysoký bodový zisk 9,5, pričom je pozoruhodné, že sa mu darilo obzvlášť čiernymi) sa podaril husársky kúsok, keď jeho kombinačné schopnosti zažiarili v plnom lesku práve v súboji najťažšom – proti olympijským víťazom! Jeho partia s viacnásobným účastníkom kandidátskych bojov MS spočiatku tiež vychádzala zo zabezpečenej obrany:

Polugajevskij – Ftáčnik

anglická

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 e6 4.g3 b6 5.Sg2 Sb7 6.0-0 Se7 7.d4 c:d4 8.D:d4 d6 9.Vd1 a6 10.b3 Jbd7 11.e4 Db8 12.Sb2 0-0. "Vynálezcom" dnes populárnej výstavby (tzv. ježa) je švédsky veľmajster Andersson a osvojili si ju mnohí iní, ako napr. Kasparov, Ribli, Adorján, Cheorghiu atď. Čierny za cenu počiatočnej pasivity sa vyhýba priamej konfrontácii a organizuje pružnú obranu na 6. rade. Skutočne, jeho formácia pripomína naježené hroty. Nasledujúci ťah je špecialitou Polugajevského a je namierený proti uvoľňovaciemu postupu b5. Ftáčnik sa však dobre pripravil a správne usúdil, že jazdec bude chýbať na kráľovskom krídle. 13.Jd2 Vd8 14.a4 Dc7 15.De3 Vac8 16.De2 Je5 17.h3. Šablóna; presnejšie bolo 17.Kh1 alebo ihneď 17.f4!? 17...h5! 18.f4 Jg6 19.Jf3 d5!? Možno objektívne lepšie bolo h4!, po čom biely musí držať rovnováhu ťahmi 20.f5! e:f5 21.e:f5 S:f3 22.D:f3 Je5 23.De3, kým teraz mohol získať prevahu: 20.e5! Je4 (Sc5+ 21.Kh1 d4 22.e:f6 d:c3 23.S:c3) 21.J:e4 d:e4 22.Jd4 h4 23.S:e4 S:e4 24.D:e4 h:g3 25.Kg2. 20.c:d5? h4! 21.J:h4. Odrazu sa útok čierneho už nedá zastaviť, napr. 21.d:e6 Sc5+ 22.Kh1 Jh5! alebo 21.e5 Sc5+ 22.Kh1 Jh5 23.Je4 S:d5. 21...J:h4 22.g:h4 D:f4 23.d:e6 f:e6 24.e5 Sc5+ 25.Kh1 Jh5! Vzhľadom na hrozbu Jg3+ biely musí obeť prijať. 26.D:h5 Dg3! 27.Jd5 (inak je mat) V:d5 28.Vf1. V nádeji na večný šach alebo aspoň odrazenie matových hrozieb po Vd7 29.Vf3, ale nasleduje štýlový záver s obeťou dámy: 28...D:g2+! 29.K:g2 Vd2++ a pred vynúteným matom 30.Kg3 Vg2+ 31.Kf4 Vf8+ biely sa vzdal. Keby bola na olympiáde vypísaná cena za krásu, táto partia by nepochybne patrila medzi horúcich kandidátov.


Vzad <<  >> Vpred