Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.5.1995)


Problém č. 2835 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2836 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 3. ťahomNajstarší a najmladší

Autorom výbornej dvojťažky (so zvodnosťou 1.Ve3?) je našim čitateľom dobre známy nestor slovenských šachových skladateľov, 90-ročný, ale pokiaľ ide o rozum a dušu, stále mladý majster Pituk. O takmer 70 rokov menej má autor trojťažky, zato patrí k našim najtalentovanejším skladateľom a azda budúcim majstrom... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2835 b. Ke1 De8 Vf7 Vg3 Sb8 Sh5 Jc5 Pd2 e5 h2 h4 (11), č. Kf4 Df5 Va3 Vh8 Sd1 Sh6 Pd3 d6 e2 g4 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2836 b. Kc3 Vc5 Sc8 Sh2 Pc4 (5), č. Kb6 Jc2 Pa3 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2824 a 2825 vyhrávajú: Roman Juhar, Fábryho 3, 040 22 Košice, Michal Loncko, Višňové 621, 013 23 Žilina a Milan Tóth, M. Kokosovej 2, 942 01 Šurany.

Riešenie problému č. 2829 (Brada): a) 1.Sc3 tempo 1...K:d5, K:f5 Je8 2.e4, Jf6, Jf6 mat, b) 1.Jd3 tempo 1...K:d5, K:f5, Je8 2.Jf6, e4, Jf6 mat. Recipročná zámena matov po obranách kráľom (variant po ťahoch Je8 je "navyše").

Riešenie problému č. 2830 (Fasher): 1. riešenie 1.Ka2 Vd2 2.Kb1 Jc3 mat, 2. riešenie 1.Va5 Jd4+ 2.Ka4 Vc4 mat, 3. riešenie 1.Va2 Sa3 2.Va4 Vc3 mat. Tri modelové maty.


Riešitelia v Nemecku

Na 2. medzinárodných majstrovstvách SRN v riešení (Sinsheim-Steinsfurt) v dňoch 22.-23.4. t. r. sa zišla výborná konkurencia 34 riešiteľov z 8 štátov. Medzi najlepších Nemcov (1. Tummas 80 – 297, 2. Axt 79 – 323, 4. Czeremin 76 – 350, 5. majster sveta Zude 73 – 268) sa zaradil Rus Selivanov (76 – 265). Na 12. mieste skončil majster Slovenska a Česka Kolčák (69 – 317) a na 24. Širáň (46 – 360).


Otvorené majstrovstvá

Otvorené majstrovstvá Slovenska v šachu sa tohto roku uskutočnia v Trenčíne od 30. júna do 10. júla. Propozície všetkým záujemcom pošle riaditeľ turnaja Miroslav Velčko, Bazovského 6/16, 911 01 Trenčín, prihlášky treba poslať do 10. júna. Majstrovstvá sa hrajú švajčiarskym systémom na 11 kôl, cenový fond je 70-tisíc Sk. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred