Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.4.1995)


Problém č. 2829 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

a) diagram b) b.Je1


Problém č. 2830 – originál

Eliahu Fasher, Izrael

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaVzájomná zámena

Dvojťažkové dvojčatá mladého autora zaujmú vzájomnou (či recipročnou) zámenou matov po ťahoch kráľa. Náš usilovný prispievateľ z Izraela vytvoril tri modelové maty, v ktorých sa zaujímavo využije, resp. nevyužije blokovanie polí vežami. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2829 a) b. Kc2 Dd8 Ve2 Vg3 Sc8 Se1 Jd7 Pb3 b5 c5 c6 d5 e3 e7 f5 (15), č. Ke4 Je8 (2), b) biely Je1 namiesto strelca, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom; 2830 b. Kg2 Vc2 Sb2 Je2 (4), č. Kb3 Va4 Ve4 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2818 a 2819 vyhrávajú: Ľudovít Diószegi, Puškinova 1714/2, 066 01 Humenné, Ján Sládeček, 951 05 Veľký Cetín 354 a Štefan Todek, Družby 16, 974 01 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 2824 (Ložek): 1.Vh4 tempo 1...Kf5, Kd4, d4, e3 2.Vh5, Sc3, Vh5, Sc7 mat.

Riešenie problému č. 2825 (Kuchyňa): 1. riešenie 1.Sh6 Kc5 2.Sf4 Jed4 mat, 2. riešenie 1.Jd5 Ka6 2.Je3 Jfd4 mat. Pekná analógia (blokovania polí čiernymi figúrami a odväzovania bielych jazdcov vlastným kráľom) vyústi do modelových jazdcových matov.


Majstrovstvá riešiteľov

Už tradične pred letnými prázdninami sa uskutočňujú majstrovstvá Slovenska v riešení šachových problémov. Tentoraz sa naši riešitelia zídu v sobotu a nedeľu 10.-11. júna v sále štadióna Tatran Topoľčianky. Súťažiť sa bude systémom majstrovstiev sveta, t. j. tri kolá prvý deň (14,00-17,30 hod., dvojťažky, trojťažky, štúdie) a ďalšie tri druhý deň (8,30-12,00 hod., pomocné maty, mnohoťažky a samomaty). Desiatim najlepším (podľa oficiálneho rebríčka) hradí účasť Sekcia kompozičného šachu SŠZ, ale súťaž je otvorená pre všetkých šachistov (ubytovanie, stravovanie a vklad činí spolu okolo 350 Sk). Traja víťazi získajú právo zúčastniť sa na MS vo Fínsku (Turku) koncom júla. – Záujemcovia o majstrovstvá SR nech urýchlene napíšu na adresu hlavného usporiadateľa (Milan Šumný, Tolstého 1, 953 01 Zlaté Moravce). Od neho dostanú obratom presné propozície – termín pre záväzné prihlášky sa končí 31.5.1995. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred